Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0027-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Обновяване на технологично оборудване и апаратура за иновативни научно-приложни разработки на многослойни оптични структури"
Бенефициент: Институт по физика на твърдото тяло
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 09.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Обновяване на технологично оборудване и апаратура за иновативни научно-приложни разработки на многослойни оптични структури"
Дейности: Дейност 1. Организация, управление, отчетност, вътрешен мониторинг и контрол на дейностите по проекта.
Дейност 5. Закупуване на материали и консумативи.
Дейност 2. Подготовка на дейност закупуване на оборудване и апаратура – организиране и провеждане на процедура по ЗОП
Дейност 3. Закупуване на оборудване и апаратура.
Дейност 6. Дейности по въвеждане в експлоатация и НИРД
Дейност 4. . Подготовка за закупуване на материали и консумативи.
Дейност 7. Допълнителни и съпътстващи дейности Подготовка на помещения и инсталации за разполагане на оборудването. Информираност, визуализация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 601 954 BGN
Общ бюджет: 1 497 125 BGN
БФП: 1 272 556 BGN
Общо изплатени средства: 1 422 493 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 272 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 320 390 BGN
2015 1 102 103 BGN
1 422 493 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 081 673 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 272 332 BGN
2015 936 788 BGN
1 209 119 BGN
В т.ч. Национално финансиране 190 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 48 059 BGN
2015 165 315 BGN
213 374 BGN
Финансиране от бенефициента 282 698 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 3 Тествана технология за нанасяне на тънки оптични слоеве
Индикатор 4 Усвоени покрития от метални окиси с различни показатели на пречупване
Индикатор 5 Методика за проектиране на AR покрития във видимата област
Индикатор 6 AR покрития, разработени чрез методиката за различни субстрати
Индикатор 7 Разработени дихроични покрития във видимата област
Индикатор 8 Реализирани НИРД проекти
Индикатор 9 НИРД проекти, изпълнени с помощта на доставеното за приложни цели оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз