Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0032-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подкрепа за приложните изследвания в областта на растителното здраве чрез модернизиране и обновяване на оборудването"
Бенефициент: Аграрен университет - Пловдив
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 09.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Подкрепа за приложните изследвания в областта на растителното здраве чрез модернизиране и обновяване на оборудването"
Дейности: 1. Сформиране на екип, изготвяне на актуализиран план за изпълнение на дейностите
2. Провеждане на тръжни процедури закупуване на оборудване за целите на проекта.
3.Усвояване на закупената техника и подготовка на персонала за използване на закупеното оборудване
4. Адаптиране на методики за спектрофотометрични анализи, свързани с определяне активността на антиокислителни и НАДФ+-редуциращи ензими, както и важни органични съединения в растенията
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 359 375 BGN
Общ бюджет: 262 709 BGN
БФП: 223 303 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 223 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 189 808 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 63 419 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой на проведени тръжни процедури.
Индикатор 2 Брой на закупено оборудване
Индикатор 3 Брой обучени специалисти/експерти
Индикатор 4 Адаптиране на методики за спектрофотометрични анализи, свързани с определяне активността на антиокислителни и НАДФ+-редуциращи ензими, както и важни органични съединения в растенията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз