Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0041-C0001
Номер на проект: К-21-00-20/26.01.2015
Наименование: "Иновативни еко и енергоспестяващи решения във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
Бенефициент: ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - ВАРНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 09.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Иновативни еко и енергоспестяващи решения във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
Дейности: Дейност 2 Процедури по поддоговаряне
Дейност 5 Закриване на проекта
Дейност 4 Доставка на оборудването, инсталиране, 72 часови проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта и дейности по управление на проекта
Дейност 3 Сключване на договори
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 591 039 BGN
Общ бюджет: 648 990 BGN
БФП: 551 641 BGN
Общо изплатени средства: 576 799 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 551 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 470 924 BGN
2015 105 875 BGN
576 799 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 468 895 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 400 285 BGN
2015 89 994 BGN
490 279 BGN
В т.ч. Национално финансиране 82 746 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 70 639 BGN
2015 15 881 BGN
86 520 BGN
Финансиране от бенефициента 104 301 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 4 Закупено лабораторно оборудване по проекта
Индикатор 5 НИРД проекти, изпълнени с помощта на новозакупеното лабораторно оборудване
Индикатор 6 Студентски програми и курсове, използващи новото оборудване в процеса на обучение
Индикатор 7 Общо обучаеми, възползвали се от новото оборудване за придобиване на умения и квалификация
Индикатор 8 Нови и иновативни продукти и услуги, разработени в следствие на НИРД, проведена с помощта на новозакупеното оборудване
Индикатор 9 Повишена оценка при институционална акредитация и повишено качество на обучението в следствие на въведеното модерно лабораторно оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз