Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0053-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда"
Бенефициент: Инстиут за космически изследвания и технологии към БАН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 09.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда"
Дейности: Подготовка на дейности 1, 2 и 3: Подготовка и съгласуване на документация за доставка на оборудване по ЗОП.
Дейност 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за подбор, обучение и контрол на оператори на безпилотни летателни апарати (ЛПОКО)
Дейност 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Полеви измерителен комплекс (ПИК)
Дейност 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за обработка и анализ на данни (ЛОАД)
Дейност 4-Публичност и визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Метрисис" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 735 550 BGN
Общ бюджет: 2 040 936 BGN
БФП: 1 734 796 BGN
Общо изплатени средства: 1 734 796 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 734 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 347 110 BGN
2014 693 918 BGN
2015 693 767 BGN
1 734 796 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 474 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 295 044 BGN
2014 589 831 BGN
2015 589 702 BGN
1 474 576 BGN
В т.ч. Национално финансиране 260 219 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 067 BGN
2014 104 088 BGN
2015 104 065 BGN
260 219 BGN
Финансиране от бенефициента 306 274 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 4 Проведени 3 броя открити процедури по реда на ЗОП
Индикатор 5 Закупени, доставени и въведени в експлоатация технологични системи за повишаване на иновативния капацитет на института.
Индикатор 6 Реализирани мерки по популяризиране дейностите и резултатите по проекта в съответствие с изискванията на Регламент 1998/2006 и


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз