Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0096-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за приложните изследвания в Института по полимери за разработване на нови полимерни и композитни материали от неконвенционални суровинни източници с приложение в екологични, енергоспестяващи и свързани със здравето технологии
Бенефициент: Институт по полимери БАН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 09.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подкрепа за приложните изследвания в Института по полимери за разработване на нови полимерни и композитни материали от неконвенционални суровинни източници с приложение в екологични, енергоспестяващи и свързани със здравето технологии
Дейности: 1.14. Закупуване и въвеждане в експлоатация на апарат за термогравиметричен анализ
1.15. Закупуване и въвеждане в експлоатация на газов хроматограф
Дейност 1.11. Закупуване и въвеждане в експлоатация на апарат за повърхностно напрежение и динамичен ъгъл на омокряне
Дейност 1.10. Закупуване и въвеждане в експлоатация на разпрашителна сушилня
Дейност 1.8. Закупуване и доставяне на автоматична система за титруване
Дейност 1.13. Закупуване и въвеждане в експлоатация на уред за определяне на индекс на стопилка
Дейност 1.2. Закупуване и въвеждане в експлоатация на апарат за рентгеноструктурен анализ
Дейност 1.9. Закупуване и доставяне на пневмо-хидравлична преса
1.3. Закупуване и въвеждане в експлоатация на ВЕТХ-ГПХ аналитична система
Дейност 1.1. Закупуване и въвеждане в експлоатация на атомно силов микроскоп
Дейност 1.6. Закупуване и въвеждане в експлоатация на потенциостат/галваностат.
дейност 1.12. Закупуване и доставяне на апарат за точка топене и кипене
Дейност 1.5. Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за физико-механични изпитания на материали и наноматериали
Дейност 1.7. Закупуване и въвеждане в експлоатация на автоматичен вискозиметър
Дейност 1.4. Закупуване и въвеждане в експлоатация на микро-смесител (мини екструдер)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 035 821 BGN
Общ бюджет: 2 000 752 BGN
БФП: 1 700 439 BGN
Общо изплатени средства: 1 287 356 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 700 439 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 407 164 BGN
2015 880 191 BGN
1 287 356 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 445 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 346 090 BGN
2015 748 163 BGN
1 094 252 BGN
В т.ч. Национално финансиране 255 066 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 075 BGN
2015 132 029 BGN
193 103 BGN
Финансиране от бенефициента 359 544 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 4 Брой апарати въведени в експлоатация
Индикатор 5 Брой обучен персонал..
Индикатор 6 Правилник за използване на апаратите
Индикатор 7 Консумативи и материали за инсталитане на апаратите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз