Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0030-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Развитие на ЦНИЛ към Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас чрез обособяване на изследователска лаборатория "Естествени физикални фактори за здраве"
Бенефициент: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 09.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: "Развитие на ЦНИЛ към Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас чрез обособяване на изследователска лаборатория "Естествени физикални фактори за здраве"
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип по проекта
Дейност 3. Закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване необходимо за създаване на Лаборатория „Естествени физикални фактори за здраве“ в рамките на ЦНИЛ
Дейност 2. Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнители - доставчици на оборудване (ДМА)
Дейност 4. Визуализация и публичност на дейностите по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
АСМ2 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 162 580 BGN
Общ бюджет: 1 021 797 BGN
БФП: 868 527 BGN
Общо изплатени средства: 1 158 037 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 868 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 232 515 BGN
2015 925 522 BGN
1 158 037 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 738 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 197 638 BGN
2015 786 693 BGN
984 331 BGN
В т.ч. Национално финансиране 130 279 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 877 BGN
2015 138 828 BGN
173 705 BGN
Финансиране от бенефициента 205 161 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 4 Брой сформирани екипи по проекта
Индикатор 5 Брой проведени процедури за избор на изпълнители -доставчици на оборудване (ДМА)
Индикатор 6 Брой закупено, инсталирано и въведено в експлоатация оборудване (ДМА) за създаване на лаборатория „Естествени физикални фактори за здраве”
Индикатор 7 Брой изработени стикери
Индикатор 8 Брой изработени обозначителни табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз