Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0028-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: НЕО АРТ въвежда енергоспестяващи производствени технологии за по-висока ефективност и производителност
Бенефициент: "НЕО АРТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 09.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: НЕО АРТ въвежда енергоспестяващи производствени технологии за по-висока ефективност и производителност
Дейности: Доставка на енергоефективен експонатор
Доставка на термолепачка с по-ниско потребление на енергия
Доставка и монтаж на енергоефективно осветление
Изработка на визуализационни материали
Енергиен одит
Отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 243 377 BGN
Общ бюджет: 486 754 BGN
БФП: 243 377 BGN
Общо изплатени средства: 243 377 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 243 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 243 377 BGN
2015 0 BGN
243 377 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 206 870 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 206 870 BGN
2015 0 BGN
206 870 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 507 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 507 BGN
2015 0 BGN
36 507 BGN
Финансиране от бенефициента 243 377 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 Нарастване на производствения капацитет на експонирането
Индикатор 8 Нарастване на производствения капацитет на подвързването
Индикатор 9 Намаление на енергопотреблението в резултат на предписаните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз