Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0016-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ТОП ПРИНТ” въвежда зелени технологии в производството си
Бенефициент: "ТОП ПРИНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 09.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: „ТОП ПРИНТ” въвежда зелени технологии в производството си
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта и дейности по управление на проекта
Доставка на оборудването, инсталиране, 72 часови проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Визуализация на проекта
Закриване на проекта
Енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
МИРАЖ ГРУП ООД
Ефект консулт ООД
"Рейн" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 280 779 BGN
Общ бюджет: 561 557 BGN
БФП: 280 779 BGN
Общо изплатени средства: 280 779 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 280 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 280 779 BGN
2015 0 BGN
280 779 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 238 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 238 662 BGN
2015 0 BGN
238 662 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 117 BGN
2015 0 BGN
42 117 BGN
Финансиране от бенефициента 280 779 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Създадени инвестиции в Топ Принт
Индикатор 6 Брой доставено и внедрено енергийно ефективно производствено оборудване в Топ Принт
Индикатор 7 Брой доставено и внедрено енергийно ефективно непроизводствено оборудване в Топ Принт
Индикатор 8 Нарастване на продуктовата гама
Индикатор 9 Брой на разкрити нови работни места в Топ Принт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз