Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0020-C0001
Номер на проект: Д01-4235/22.07.2013
Наименование: "Докторантски филологически център"
Бенефициент: Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 22.07.2013
Дата на приключване: 22.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Развитие на изследователския потенциал и подкрепата на акредитирани стартирали нови докторантски програми във Филологическия факултет.
Дейности: Подготовка на дейност 1* Лекционни курсове
Изпълнение на дейност 1 * Лекционни курсове
Подготовка на дейност 2* Aкадемична лектория
Изпълнение на дейност 2* Академична лектория
Подготовка на дейност 3 Уъркшоп
Изпълнение на дейност 3 Уъркшоп
Подготовка на дейност 4 Специализиран филологически практикум
Изпълнение на дейност 4 Специализиран филологически практикум
Подготовка на дейност 5 Протектиране на научните изследвания
Изпълнение на дейност 5 Протектиране на научните изследвания
Подготовка на дейност 6 Oрганизиране на научна конференция
Изпълнение на дейност 6 Oрганизиране на научна конференция
Подготовка на дейност 7 Публикуване на сборник
Изпълнение на дейност 7 Публикуване на сборник
Подготовка на дейност 8 Пресконференции и изработка на уебсайт
Изпълнение на дейност 8 Пресконференции и изработка на уебсайт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 133 771 BGN
Общ бюджет: 81 130 BGN
БФП: 81 130 BGN
Общо изплатени средства: 81 093 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 754 BGN
2014 28 779 BGN
2015 25 560 BGN
81 093 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 960 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 741 BGN
2014 24 462 BGN
2015 21 726 BGN
68 929 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 013 BGN
2014 4 317 BGN
2015 3 834 BGN
12 164 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз