Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0027-C0001
Номер на проект: Д03-48/17.03.2015
Наименование: "Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията"
Бенефициент: Институт по минералогия и кристалография БАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 22.07.2013
Дата на приключване: 22.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени с интереси в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията, повишаване качеството на научните изследвания и подобряване на условията за тяхната реализация
Дейности: Изпълнение на дейност 4 Повишаване на конкурентоспособността на целевата група
Изпълнение на дейност 7 Достъп до специализирана литература
Изпълнение на дейност 1 Научно методично ръководство и създаване на „Специализирана програма за докторанти и млади учени”
Подготовка на дейност 1 Научно методично ръководство и създаване на „Специализирана програма за докторанти и млади учени”
Изпълнение на дейност 3 Насърчаване на академичната мобилност
Изпълнение на дейност 5 Публикации на научните резултати и подготовката на дисертации
Изпълнение на дейност 6 Подобряване на социалния статус на участниците в целевата група
Изпълнение на дейност 2 Подпомагане на научните изследвания на докторантите, пост-докторантите и младите учени
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 336 421 BGN
Общ бюджет: 279 030 BGN
БФП: 279 030 BGN
Общо изплатени средства: 266 602 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 279 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 67 284 BGN
2014 156 763 BGN
2015 42 555 BGN
266 602 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 237 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 191 BGN
2014 133 249 BGN
2015 36 172 BGN
226 612 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 093 BGN
2014 23 515 BGN
2015 6 383 BGN
39 990 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз