Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0093-C0001
Номер на проект: TA-2013-KPOS-PP-91
Наименование: Наемане на външна експертна помощ във връзка с подготовката на оперативна програма в сектор „околна среда” за периода 2014-2020 г., а също и за подготовка на съпътстващи документи
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 05.07.2013
Начална дата: 29.07.2013
Дата на приключване: 31.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на процесът на програмиране и на изпълнение на ОПОС 2007-2013 от гл.т. на съпътстващите документи.
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 699 200 BGN
Общ бюджет: 302 648 BGN
БФП: 302 648 BGN
Общо изплатени средства: 659 744 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 302 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 539 840 BGN
2014 119 904 BGN
2015 0 BGN
659 744 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 257 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 458 864 BGN
2014 101 918 BGN
2015 0 BGN
560 782 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 80 976 BGN
2014 17 986 BGN
2015 0 BGN
98 962 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз