Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-2.0.01-0018-C0001
Номер на проект: ДОПТ-21/12.07.2013 г.; ДОПТ-8/09.04.2015 г.;
Наименование: "Подготовка за доизграждане на Автомагистрала "Хемус"
Бенефициент: Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 10.06.2013
Начална дата: 12.07.2013
Дата на приключване: 07.12.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да осигури пълна проектна готовност, а именно да се актуализират и допълнят предпроектните проучвания, да се изготви формуляр за кандидатстване за финансиране и да се изготви идеен проект в обем, позволяващ издаването на разрешение за строеж, да се изготвят парцеларни планове, всички съгласувания, одобрения, разрешения и др.), да се подготвят процедури за избор на изпълнители и консултанти.
Дейности: 4. Изготвяне на предварителни археологически проучвания
2. Изготвяне на идеен проект
3. Изготвяне на доклад по ОВОС
1 Изготвяне на предпроектни проучвания
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 017 855 BGN
Общ бюджет: 3 462 931 BGN
БФП: 3 462 931 BGN
Общо изплатени средства: 1 743 331 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 462 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 101 280 BGN
2014 773 688 BGN
2015 868 363 BGN
1 743 331 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 770 345 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 81 024 BGN
2014 618 950 BGN
2015 694 690 BGN
1 394 664 BGN
В т.ч. Национално финансиране 692 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 256 BGN
2014 154 738 BGN
2015 173 673 BGN
348 666 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Изготвен доклад по сравнение на вариантите
Индикатор 2 2. Изготвен анализ „Разходи-Ползи“
Индикатор 3 3. Изготвен Формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционен проект
Индикатор 4 4. Окончателен доклад
Индикатор 5 5. Изготвен идеен проект
Индикатор 6 6. Изготвени парцеларни планове
Индикатор 7 7. Окончателен доклад
Индикатор 8 8. Изготвен доклад по ОВОС
Индикатор 9 9. Изготвен доклад от предварителни археологически проучвания
Индикатор 10 (Д) Техническа спецификация
Индикатор 11 (Д) Система за контрол на качеството
Индикатор 12 (Д) Актуализирани анализ "пазходи-ползи" и формуляр за кандидатстване
Индикатор 13 (Д) Одитирани идейни проекти за етап 1
Индикатор 14 (Д) Одитирани идейни проекти за етап 2
Индикатор 15 (Д) Одитирани идейни проекти за етап 3


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз