Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0664-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-02063
Наименование: "Повишаване на икономическата активност чрез стартиране на туристическа агенция "Гранд Роял Тур"
Бенефициент: "ГРАНД РОЯЛ ТУР" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 21.05.2013
Начална дата: 10.07.2013
Дата на приключване: 10.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се създаде ефективна организация за стартиране на успешен туристически бизнес чрез насърчаване на предприемаческата инициатива в град Варна ,който ще допринесе за повишаване на икономическата активност и създаване на нови работни места.
Дейности: 1.Подготовка и подаване на необходимите документи за получаване на лиценз за туроператорска и турагентска дейност. Подготовка и подписване на следните необходими документи за издаване на лиценз: 1.Заявление за регистрация; 2.Декларация, че лицето което кандидатства не е обявено в ликвидация; 3.Справка за квалификацията и образованието на персонала; 4.Справка за пригодността и оборудване на помещението в което ще се извършва туристическата. 6.Копие от диплома за завършено образование. 7.Удостоверение за актуална съдебна регистрация на фирмата и копие на Булстат. 5.Сключен предварителен договор за застраховка –отговорност на Туроператора. Подаване на подготвените и подписани документи в МИЕТ, където се разглеждат от експертна комисия по лицензиране и категоризация, която се произнася в 2 месечен срок за своето решение.
2.Подготовка за наем на офис и изработване на уеб сайт на агенцията. 1.Търсене по обяви в интернет на подходящо помещение и фирма за изработка на сайта . 2.Свързване със собственика за оглед на помещението, договорка за цената и уточняване на срока, цената и условията по подписване на договора. 3. Подписване на договора и заверка при нотариус. 4.Наемане на офиса. 5.Намиране на подходяща оферта за изработка на туристически сайт. 6.Свързване с фирмата и уточняване на съдържанието и информацията която трябва да съдържа сайта-брой оферти, хотели, продукти и услуги които ще фигурират в него. 7.При постигнато споразумение се подписва договор за срок на изработка на сайта, параметри, и неговата поддръжка.
3.Оборудване на офиса. 1.Проучване на условия и цени на необходимото оборудване-компютри, принтер, факс, скенер и телефон, материали и консумативи и търсене на най добрата оферта според зададените параметри. 2. Среща с доставчиците и уточняване количеството, срока на доставка и начин на разплащане. 2.Намиране на доставчик за инсталиране на програмен продукт за резервации, издаване на ваучери и фактуриране(резервационна система). 3. Среща с програмният специалист за най ранният възможен период за инсталиране на системата и условията по нейното поддържане. 4.Подписване на договор за доставка.
4.Наемане на персонал 1. Обявяване на вакантното работно место в БТ или в сайт за работа. 2. Селектиране на подходящите кандидати и покана за интервю. 3. Наемане на подходящият кандидат, подписване на трудов договор.
5. Визуализация и Публичност За целта ще бъде изработена табела- пълноцветна и с размери най-малко: дължина –80 см. и ширина 55 см. - стикери с логото на Европейския съюз и Европейския социален фонд размери най-малко: дължина 4 см. и ширина 7 см., с които да бъде обозначено закупеното по проекта оборудване и/или обзавеждане. 1. Намиране на рекламна агенция, която да предостави най добра оферта и възможност да изработи необходимата табела, флаери и стикери с логото на ЕС и ЕСФ според всички изисквания на ЕС.
6. Управление на проекта. Дейността ще бъде извършвана с цел контрол и ефективно управление на проекта и ще се осъществява посредством екип в следния състав : Ръководител: Калина Кънчева -организира изпълнението на проектните дейности като разпределя задължения и отговорности; одобрява договори с доставчици и изпълнители по проекта; следи за правилното разходване на средствата по бюджета на проекта; следи за навременното изпълнение на дейностите, съгласно план графика; подава междинни и финални технически и финансови отчети; Счетоводител:Емилия Славова -води счетоводна отчетност по проекта; изготвя месечни справки, финансови разчети и попълва описи на разходооправдателните документи; води проектната документация, съгласно изискванията на Програмата и да изготвя междинни и финални финансови отчети; се отчита пред ръководител проект за свършената работа. -подготовка,организация и качествено изпълнение на всички дейности и спазването на план – графика на проекта; -изготвяне на доклади за свършената работа -следене за правилното разходване на средствата, изготвяне на междинни и финални технически и финансови отчети ;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
"Пулс Дизайн" ЕООД
ИНФОРМАНО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 566 BGN
Общ бюджет: 19 170 BGN
БФП: 19 170 BGN
Общо изплатени средства: 19 169 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 411 BGN
2014 7 759 BGN
2015 0 BGN
19 169 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 699 BGN
2014 6 595 BGN
2015 0 BGN
16 294 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 712 BGN
2014 1 164 BGN
2015 0 BGN
2 875 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз