Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0091-C0001
Номер на проект: TA-2013-KPOS-PP-89
Наименование: Наименование на проекта „Осигуряване на експертна помощ във връзка с изпълнението на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” на служители от общата и специализираната администрация на МОСВ, съгласно ПМС № 62/2007 г. (посл. доп.с ПМС № 330/2011 г., обн. в ДВ, БР.98 от 2011 г.)”
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.06.2013
Начална дата: 17.07.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на експертна помощ във връзка с изпълнението на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 481 575 BGN
Общ бюджет: 277 646 BGN
БФП: 277 646 BGN
Общо изплатени средства: 277 646 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 277 646 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 102 292 BGN
2015 175 355 BGN
277 646 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 235 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 86 948 BGN
2015 149 051 BGN
235 999 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 344 BGN
2015 26 303 BGN
41 647 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз