Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0066-C0001
Номер на проект: Д01-4158/27.06.2013
Наименование: Заедно за по-добро образование, по-добра работа и по-добър живот
Бенефициент: Аграрен университет - Пловдив
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 27.06.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да установи партньорска система за взаимодействие между Аграрен университет - Пловдив и заинтересования бизнес при планирането, разработването, прилагането и оценката на ефективността на образователните програми за подготовка на професионалисти
Дейности: Подготовка на дейност 1 Стартиране на проекта и системата за управление
Изпълнение на дейност 1 Стартиране на проекта и системата за управление
Подготовка на дейност 2 Избор на изпълнители на проектните дейности
Изпълнение на дейност 2 Избор на изпълнители на проектните дейности
Подготовка на дейност 3 Анализ на тенденциите
Изпълнение на дейност 3 Анализ на тенденциите
Подготовка на дейност 4 Кръгла маса
Изпълнение на дейност 4 Кръгла маса
Подготовка на дейност 5 Осъвременяване и апробиране на учебни програми и планове
Изпълнение на дейност 5 Осъвременяване и апробиране на учебни програми и планове
Подготовка на дейност 6 Ангажиране на бизнеса в апробирането на актуализираните програми
Подготовка на дейност 7 Осигуряване публичността на проекта
Изпълнение на дейност 7 Осигуряване публичността на проекта
Подготовка на дейност 8 Одитиране на проекта
Изпълнение на дейност 8 Одитиране на проекта
Партньори
Партньори:
Неохим АД
Едноличен Търговец Камен Шишков
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 698 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз