Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0074-C0001
Номер на проект: Д01-4160/27.06.2013
Наименование: Актуализиране на учебните програми за специалностите във факултет "Екология и ландшафтна архитектура"
Бенефициент: Лесотехнически университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 27.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е синхронизиране на образователните цели с изискванията на пазара на труда, чрез актуализиране на учебните програми за специалностите във ФЕЛА, като се отговори на нуждите на обществото за подготовка на високо квалифицирани специалисти по екология и опазване на околната среда, и ландшафтна архитектура
Дейности: Д5 Изпълнение
Д6 Изпълнение
Д1 Подготовка.
Д7 Изпълнение
Д1 Изпълнение
Д3 Подготовка
Д2 Изпълнение
Д5 Подготовка
Д4 изпълнение
Д3 Изпълнение
Д2 Подготовка
Д4 Подготовка
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 224 922 BGN
Общ бюджет: 218 937 BGN
БФП: 218 937 BGN
Общо изплатени средства: 218 937 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 218 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 900 BGN
2014 60 220 BGN
2015 113 817 BGN
218 937 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 186 097 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 165 BGN
2014 51 187 BGN
2015 96 745 BGN
186 097 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 735 BGN
2014 9 033 BGN
2015 17 073 BGN
32 841 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз