Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0259-C0001
Номер на проект: ESF-1203-09-08003
Наименование: Здравословни и вкусни макарони
Бенефициент: "КИПРУС - 83" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 28.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кирково
Описание
Описание на проекта: • Започване на самостоятелен бизнес чрез производство на макаронени изделия • Осигуряване на едно работно място от община Кирково.
Дейности: 5. Реализация на готовите продукти в търговската мрежа, магазини, складове и др. Осъществяване усточивост на проектните дейности от реализираните продукти въз основа на произведената продукция Продуктите който ще изработва дружеството ще бъдъдат реализирани в обл. Кърджали, обл. Хасково, обл. Пловдив и при добри икономически обстоятелства износ към съседна Гърция. Стратегията на дружеството се свежда до диверсификация на основното производство, подобряване на технологичната и материална база, което ще последва до подобряване качеството и разнообразяване на предлаганите продукти.
2 Ремонт на помещенията в които ще се произвеждат и съхраняват суровините и готови продукти. След закупуване на материалите: Топлоизолация Хидроизолация,Ламперия. Първа ще бъде направена топлоизолация от външните страни на стените. От вътрешната страна стените ще бъдат облицовани с PVC ламперия. Накрая на покрива ще бъде направена хидроизолация.
6.Финансово техничен отчет. и в предвид на това , че продукта които ще се произвежда е част от попостояното потребление на българина и въз основа на произведена и пласирана продукция при увелечен пазарен дял ще бъдат наети нови лица чрез Агенция п Ще се осъществява контрол за изпълнение на дейностите по проекта чрез : -спазване на законодателството на република България, .изискванията на ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 ОПЕРАТИВНА ПРО ГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА -вътрешни актове и договори. Опазване на активите и информацията срещу злоупотреби и други неправомерни действия. - изготвяне финансово техничен отчет- периодичен и окончателен..
4. Закупуване на суровини необходими за изработване на материали от закупените машини. Суровините необходими за машините, които да произвеждат макаронените изделия са: Грис твърд пшеничен- 8 тона Брашно- тип 500 -100 тона Пълно- зърнесто брашно – 5 тона От 1 тон суровина се получава 950 кг готов продукт. Брашното – грисово се пресява през сито, след което се замесва в месачна машина, от там отива в машината за пресоване. Готовите продукти ще бъдат в 6 различни форми, а за в бъдеще ще бъдат увеличени . Така оформените макаронени изделия се подреждат в скари за изсушаване или изпичане. След което се охлаждат до стайна температура, след това се опаковат в полипропиленови пликове които ги получаваме готови от Асеновград.Пликовете са оформени и отпечатани съгласно изискванията на закона за храните
3. Закупуване на машини за производство на макаронени изделия Ще бъдат закупени следните машини необходими за: 3.1. смесител - служи за смесване на брашната и водата. 3.2. резачка – с нея се режат макаронените изделия на определена дължина 3. 3. охладител – охлажда машини 3. 4. матрици – различните форми които ще определят вида на макаронените изделия. 3.5. скари – върху тях се подрежда продукцията и се слага да се суши. 3. 6. касов апарат 3.7. преса за макаронени изделия – на нея се монтират резачката и матриците. В нея се слага готовото тесто след за да се оформят готовите продукти. 3.8. бункер – В него се суши готовата продукция и след това се пакетира. Ръководител: Ще оперира със машините и оборудването Работник: Подреждане на оформените изделия в скарите, тяхното изсушаване, опаковане и стековане.
1.Сформиране на екип за изпълнение на дейностите по проектното предложението. Община Кирково е разположена върху площ от 538 кв.км. Граничи с общините Крумовград, Златоград, Джебел и Момчилград, като южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция. Общината е съставена от 73 населени места, всички от които са села и махали. Урбанистичната структура включва - общинският център с. Кирково (808 души), 6 големи села – Бенковски, Чорбаджийско, Фотиново, Тихомир, Чакаларово и Дрангово (с население над 1000души), 66 населени места с население под 1000 души.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 855 BGN
Общ бюджет: 23 674 BGN
БФП: 12 955 BGN
Общо изплатени средства: 11 691 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 571 BGN
2014 0 BGN
2015 8 120 BGN
11 691 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 035 BGN
2014 0 BGN
2015 6 902 BGN
9 938 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 943 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 536 BGN
2014 0 BGN
2015 1 218 BGN
1 754 BGN
Финансиране от бенефициента 14 774 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз