Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0447-C0001
Номер на проект: ESF-1203-01-04010
Наименование: Салон за красота "Калия 21"
Бенефициент: "КАЛИЯ 21" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 07.06.2013
Дата на приключване: 31.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на безработни лица при стартиране на самостоятелна стопанска дейност, след преминаване на консултиране и предоставяне на малки грантове за стартиране на проекта.
Дейности: Дейност 1 - Наемане на помещение. Наемане на помещението е необходимо, защото в него ще се извършва дейността на предприятието.
Дейност 2 - Изготвяне на конструктивно становище на помещението, съгласно изискванията на ЗУТ. Конструктивният план дава представа за разположение на работните места в помещението. Той е разпределен по съответните части: архитектура, конструкции, ВиК, ОВК, електро и пожарна безопасност.
Дейност 3 - Изваждане на разрешително на помещението за извършване на козметични услуги и заплащане на държавните такси за това. Дейността по предоставяне на козметични услуги е възможна само след получаване на разрешително за дейността.
Дейност 4 - Закупуване на необходимото оборудване. Необходимостта от оборудване произтича от естеството на работа, предлагане на козметични услуги и масаж. То е нужно, за да се обзаведат работните места с подходящите специфични мебели и техника. Ще бъде възможно извършването на козметични услуги, като за целта ще разполагаме с необходимата техника.
Дейност 5 - Закупуване на консумативи и материали. Услугите не могат да бъдат извършени без подходящите средства.
Дейност 6 - Изготвяне на информационно табло, самозалепващи се стикери и рекламни материали на салона за красота. Обществеността ще бъде информирана относно проекта ОП „РЧР“.
Дейност 7 - Наемане на персонал. За да бъдат извършвани услуги са необходими професионалисти, прите-жаващи съответната квалификация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 257 BGN
Общ бюджет: 17 805 BGN
БФП: 17 805 BGN
Общо изплатени средства: 17 804 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 850 BGN
2014 13 954 BGN
2015 0 BGN
17 804 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 272 BGN
2014 11 861 BGN
2015 0 BGN
15 134 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 577 BGN
2014 2 093 BGN
2015 0 BGN
2 671 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз