Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1055-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-01006
Наименование: Подобряване условията на труд в Терем-Ивайло ЕООД
Бенефициент: Терем-Ивайло ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 3. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Фирмата периодично извършва оценка на риска съвместно със службата по трудова медицина. Въз основа на оценката е изготвен и се поддържа актуален, списък на видовете дейности, за които се предоставят лични предпазни средства и специално работно облекло. Те осигуряват необходимата защита срещу съществуващите основни рискове, но съществуват възможности за подобрения. Закупуваните съгласно списъка СРО и ЛПС осигуряват необходимата защита срещу съществуващите основни рискове от неблагоприятен микроклимат, шум и вибрации, производствен прах и метални аерозоли, механични увреждания, режещи и пробождащи елементи, изгаряне, УВ и ИЧР лъчения. Разбира се бързо развиващите се новите технологии и материи предоставят възможност и позволяват надграждане, както в общите така и в специфичните характеристики на предпазните средства, което може да се обобщи в следното:  Повишаване на защитата от студ на използваното специално работно облекло, чрез използване на хидрофобиран плат и студоизолираща подплата, необходимо поради характера на основната дейност, а именно производство на промишлени експлозиви, ремонт и утилизация на боеприпаси - както на открито, така и в различните участъци на работа.  Допълнителна защита и усилване на здравината на материите като например в областта на коляното на работните гащеризони.  При работните обувки целта е да се подобри комфорта и цялостната защита чрез подходяща подметка осигуряваща поглъщане на енергията в петата. Правилната комбинация от кожа и плат осигурява проветривост и студонепропускливост при обувките. Предвижда се и допълнителна защита от навяхване чрез използване на подходяща анатомична стелка и постигане на висок ергономичен ефект. За извършваните дейности е необходимо и обезопасяване на подметката срещу пробождане и композитно бомбе срещу притискане на пръстите на краката.  Предпазните очила „открит тип“, са устойчиви на надраскване и незапотяващи се, с гъвкави рамки и с увеличено зрително поле, като анатомичната им форма и възможността за регулиране на дължината на рамката ще осигурява отлично прилягане към лицето. За дейностите, при които съществува увеличен риск от изхвърляне на части и елементи има предвидени и закрит тип очила, при който е увеличена защитата, но е намален комфорта при носене и зрителното поле.  Предвижда се закупуването на няколко различни вида ръкавици според характеристиките на опасностите произтичащи от различните видове дейности. Предпазните ръкавици за производство са със висока чувствителност при допир и висока сигурност при хващане. За зимните месеци и за работата на открито при товаро-разтоварни дейности са предвидени ръкавици с повишена защита от студ и същевременно висока сигурност при хващане.  Предвидените за закупуване полулицеви маски са със двоен филтър осигуряващ по-малко съпротивление при дишане, както и оптимална уплътняваща повърхност благодарение на мекото тяло на маската.  ЛПС и СРО на заварчиците е съобразено с основните рискове и притежава усилена защита срещу изгаряне и предпазване на очите от УВ и ИЧР лъчения.  В част електробезопасност е предвидено закупуването на нов пълен комплект диелектрични защитни средства, който ще осигурят на Електромеханошлосера защита от напрежение до 20 kV.  Предвидените външни антифони притежават предпазител на слуха с увеличена ефективност чрез двойна стена на мидата, осигуряваща минимален вътрешен резонанс. Вътрешните антифони са предени за дейностите, където измерванията на шум показват по-ниски гранични стойности. Предвиденото за закупуване на ЛПС и специално работно облекло ще минимизира рисковете от неблагоприятен микроклимат, шум и вибрации, производствен прах и метални аерозоли, механични увреждания, режещи и пробождащи елементи, изгаряне, УВ и ИЧР лъчения, чрез подходяща защита, която в съчетание с ергономичност и дизайн ще осигури и допълнителна свобода на работните движения. Разпределението на СРО и ЛПС по длъжности е следното: СРО и ЛПС за - 37 заети лица за длъжности: • Управител; • Зам. управител производство; • Зам. управител търговско-икономически; • Зам. управител технически; • Ръководител отдел Административен; • Ръководител отдел; • Ръководител участък; Ръководител група; • Технолог; • Инвеститор; • Ръководител цех; • Организатор производство; • Управител на склад; • Общ работник; • Комплектовач; • Оптик -шлосер; • Организатор маркетинг; • Технически изпълнител; • Ръководител отдел КК; • Инспектор качество на производствени процеси; • Лаборант/Инспектор качество на производствени процеси; Предвидените за един зает ЛПС и СРО за тези длъжности са: • Яке, зимно • Обувки, половинки, масло- и киселино устойчиви, противохлъзгащи, антистатични • Обувки, високи, масло- и киселино устойчиви, противохлъзгащи, антистатични, с бомбе СРО и ЛПС за - 73 заети лица;за длъжност: • Монтьор по ремонт на машини и оборудване; Компресорист; • Шлосер / водопроводчик; • Шлосер - стругар; • Шлосер / дефектатор; • Шлосер; • Шлосер / оръжейник; • Монтьор; • Монтьор на двигатели с вътрешно горене; Автомонтьор; • Мотокарист / шлосер; • Шлосер- пресьор; • Шлосер- шприцьор; • Вулканизатор; • Шлосер - разкройчик • Шлосер - леяр • Бояджия; • Шлосер - сарач; • Сарач; • Инструменталчик шлосер; • Шлайфист / стругар; • Шлайфист; • Фрезист ; • Стругар • Настройчик на ЦПУ / оператор; • Дърводелец; • Настройчик на преси Предвидените за един зает ЛПС и СРО за тези длъжности са: • Яке, зимно • Елек, зимен • Работен полугащеризон, зимен - 2 бр. за работещ • Престилка, предна - 4 бр. за работещ • Обувки, половинки, масло- и киселино устойчиви, противохлъзгащи, антистатични • Обувки, високи, масло- и киселино устойчиви, противохлъзгащи, антистатични, с бомбе • Ръкавици за монтаж с висока чувствителност при допир - 4 бр. за работещ • Ръкавици от безшевно трико топени в латекс - 12 бр. за работещ • Очила, открит тип, неизпотяеми, недраскаеми, с UV защита • Антифони вътрешни - 4 бр. за работещ • Антифони, външни • Полулицева маска с две гнезда, в комплект с 2 бр филтри СРО и ЛПС за 1 заето лице за длъжността Пясъкоструйчик Предвидените за един зает ЛПС и СРО за тази длъжност са: • Работен костюм, пясъкоструйчик • Яке, зимно • Елек, зимен • Работен полугащеризон, зимен - 2 бр. за работещ • Обувки, половинки, масло- и киселино устойчиви, противохлъзгащи, антистатични • Обувки, високи, масло- и киселино устойчиви, противохлъзгащи, антистатични, с бомбе • Ръкавици за монтаж с висока чувствителност при допир - 4 бр. за работещ • Ръкавици от безшевно трико топени в латекс - 12 бр. за работещ • Очила предпазни, закрит тип • Антифони вътрешни - 4 бр. за работещ • Антифони, външни • Полулицева маска с две гнезда, в комплект с 2 бр. филтри СРО и ЛПС за 6 заети лица за длъжности: • Заварчик- шлосер; • Шлосер - заварчик; Предвидените за един зает ЛПС и СРО за тези длъжности са: • Яке, зимно • Елек, зимен • Работен полугащеризон, зимен - 2 бр. за работещ • Обувки, половинки, масло- и киселино устойчиви, противохлъзгащи, антистатични • Обувки, високи, масло- и киселино устойчиви, противохлъзгащи, антистатични, с бомбе • Ръкавици за монтаж с висока чувствителност при допир - 4 бр. за работещ • Ръкавици от безшевно трико топени в латекс - 12 бр. за работещ • Очила предпазни, закрит тип • Полулицева маска с две гнезда, в комплект с 2 бр филтри • Лицев шлем за електродъгово заваряване • Гамаши и ръкавели • Ръкавици, устойчиви на пламък • Защитна предна престилка СРО и ЛПС за - 15 заети лица за длъжности: • Електромонтьор* по ремонта; • Елмонтьор по ремонта / телефонен техник; • Елмонтьор*; • Монтьор радиоапаратура; • Монтьор на радиолокационна апаратура Предвидените за един зает ЛПС и СРО за тези длъжности са: • Яке, зимно • Елек, зимен • Работен полугащеризон, зимен - 2 бр. за работещ • Обувки, половинки, масло- и киселино устойчиви, противохлъзгащи, антистатични • Обувки, високи, масло- и киселино устойчиви, противохлъзгащи, антистатични, с бомбе • Ръкавици за монтаж с висока чувствителност при допир - 4 бр. за работещ • Ръкавици от безшевно трико топени в латекс - 12 бр. за работещ • Диелектрични ръкавици* до 20000V • Диелектрични боти* до 20000V • Килимче диелектрично* до 20000V • Очила, открит тип, неизпотяеми, недраскаеми, с UV защита СРО и ЛПС за 12 заети лица; за длъжности: • Ръководител участък; • Работник по подготовка на детайли; • Галванотехник; • Оператор на пречиствателна инсталация Предвидените за един зает ЛПС и СРО за тези длъжности са: • Яке, зимно • Елек, зимен • Работен полугащеризон, зимен - 2 бр. за работещ • Обувки, половинки, масло- и киселино устойчиви, противохлъзгащи, антистатични • Обувки, високи, масло- и киселино устойчиви, противохлъзгащи, антистатични, с бомбе • Престилка от PVC - 4 бр. на работещ • Ръкавици, киселинно устойчиви • Ботуши от PVC • Ръкавици от безшевно трико топени в латекс • Очила предпазни, закрит тип • Полулицева маска с две гнезда, в комплект с 2 бр филтри СРО и ЛПС за 16 заети лица; за длъжностите • Магазинер; • Снабдител / доставчик; • Продавач на хранителни стоки / управител склад; • Работник в кухня / бюфетчик; • Продавач на бюфет / закупчик; • Продавач на нехранителни стоки; • Чистач / хигиенист Предвидените за един зает ЛПС и СРО за тези длъжности са: • Работен костюм - туника и панталон - 2 бр. за работещ • Ръкавици киселинно устойчиви • Престилка от PVC - 2 бр. за работещ • Елек, зимен • Чехли тип сабо от естествена кожа и полиуретаново ходило СРО и ЛПС за 5 заети лица; за длъжности: • Ръководител група Транспорт; • Шофьор / снабдител Предвидените за един зает ЛПС и СРО за тези длъжности са: • Яке, зимно • Обувки, половинки, масло- и киселино устойчиви, противохлъзгащи, антистатични • Ръкавици от безшевно трико топени в латекс - 12 бр. за работещ СРО и ЛПС за 1 заето лице; за длъжност: • Фелдшер Предвидените за един зает ЛПС и СРО за тази длъжност са: • Елек, зимен • Чехли тип сабо от естествена кожа и полиуретаново ходило СРО и ЛПС за 11 заети лица; за длъжности: • Инспектор ППО; • Оперативен дежурен / ОПЗМВП; • Пазач въоръжена охрана; • Пазач Предвидените за един зает ЛПС и СРО за тези длъжности са: • Яке, зимно • Работен панталон (зимен) - 2 бр. за работещ • Обувки, половинки, масло- и киселино устойчиви, противохлъзгащи, антистатични • Шапка, плетена, зимни условия • Студозащитни ръкавици Предвидените за закупуване бройки ЛПС и специално РО за всеки един работещ, са съобразени със срока на износване и характера на работата, от гледна точка на това, че тя предполага лесно замърсяване, което изисква и често изпиране на работното облекло. Дейността е в изпълнение на Наредба № 3/ 2001 г. и съответства на Програмата за планираните мерки за намаляване на риска през 2012 г., изготвена съвместно със Службата по трудова медицина на „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО” ЕООД. Предвидените за закупуване ЛПС и специално работно облекло не само ще отговорят на минималните изисквания на нормативните документи, но и ще осигури по-висока степен на комплексна защита – както от влиянието на работните процеси, така и от влиянието на средата, в която те се извършват. Предвид развитието на пазара и материалите, от които ще бъдат направени ще бъдат по-качествени и устойчиви на въздействие.
Дейност 1 . Проектен старт. Организация и управление на проекта. Дейност 1 ще обхване дейности по: 1.1. Сформиране на проектния екип, първоначални срещи за разпределение на отговорностите по изпълнение на проекта. Ще бъдат проведени толкова срещи, колкото са необходими за да: - се разпределят задълженията и отговорностите между членовете на екипа; - се изготви система за контрол върху изпълнението на проекта; - се уточни и детайлизира план-графика на предстоящите дейности; - се обсъдят предстоящите дейности за избор на подизпълнители и да се съгласува график за планираните процедури за избор на изпълнители. 1.2. Управлението на проекта ще включва дейности като: - провеждане на процедури по избор на изпълнители и доставки съгласно изискванията на ПМС 69/2013; - финансова и техническа отчетност; - финансов мениджмънт, включително осчетоводяване на дейностите по проекта; - осъществяване на вътрешен контрол върху дейностите по проекта; - комуникация с различните заинтересовани страни; - архивиране и друга всекидневна работа, свързана с управлението. 1.3. Действия за подготовка на тръжна документация за избор на организации, които да осъществят предвидените по проекта дейности, които ще бъдат възложени на външни изпълнители, както и изпълнение на самите тръжни процедури съгласно изискванията заложени в Постановление на Министерски Съвет 69 от 2013 г. Документацията ще бъде структурирана и подборът ще бъде осъществен по правилата на Постановление 69 на Министерски Съвет и съгласно указанията и изискванията на Договарящия орган – Агенция по заетостта. В рамките на дейността ще бъдат подготвени и подписани договори с изпълнители, след което ще се пристъпи към изпълнение на отделните дейности. В изискванията на ПМС №69/2013 г. е заложено условието за спазване принципите на равнопоставеност. Проведените процедури за избор на изпълнители ще гарантират принципа на лоялна и честна конкуренция, като изпълнителите ще бъдат подбирани в зависимост от техните умения, ефективност, опит и надеждност за реализация на конкретните услуги и доставки. Дейността ще допринесе за установяване на система за управление и вътрешен мониторинг на проекта и проследимост на резултатите от всяка дейност, което ще позволи оценка на дейностите на всеки един етап от проекта и ще допринесе за качествено изпълнение на проекта като цяло. Дейността включва също така одит на финансовия отчет на проекта, който ще бъде извършен от регистриран одитор - дипломиран експерт счетоводител (ДЕС), за удостоверяване, че предоставените от безвъзмездната помощ средства са изразходвани съгласно условията на Договора за безвъзмездна помощ. Дейността ще послужи за оценка на постигнатите резултати от проекта, както и за оценка на ефективността на реализираните дейности. Дейността ще спомогне за съпоставка на заложените по проекта и постигнатите след неговата реализация цели, както и за оценка на използваните методи и подходи и постигане на максимална прозрачност и отчетност на разходваните средства. Качественият анализ при финализиране на проекта ще подпомогне проектния екип при бъдещо реализиране на проектни инициативи.
Дейност 4. Подобряване на условията на труд в два цеха на фирмата Дейността включва:  Ремонт на аспирация в цех галваника. Необходимостта е породена от спецификата на работата, свързана с технологичния процес. Най-същественият фактор на работната среда, създаващ риск за здравето и безопасността на работещите в галваничен участък, е експозицията на химични агенти. В производствени условия химичните агенти постъпват в организма главно по дихателен път в резултат на насищане на въздуха на работната среда с пари от галваничните вани. Те представляват сложни газопароаерозолни смеси с агресивно корозивно, дразнещо и алергенно действие върху дихателни пътища, кожа и лигавици. Постъпването на химични агенти в организма е в пряка зависимост от концентрацията им в дихателната зона на работната среда. Продължителната експозиция може да доведе до хронична интоксикация с разнообразни неблагоприятни ефекти върху организма, понижаване на общата имунобиологична защита на организма, повишена заболеваемост, чести отсъствия поради болест, а в по-дългосрочен план и трайно намалена работоспособност. Освен това някои от отделяните химичните агенти могат да предизвикат и т. нар. отдалечени ефекти /канцерогенен, мутагенен, токсичен за репродукцията/. Използваните химични вещества имат корозивно действие и по отношение на оборудването в производственото помещение. Тръбите на наличната в момента инсталация са ръждиви и ронливи в резултат на стареенето на материала, представляват опасност не само за здравето, но и за безопасността на работещите, като крият риск от трудов травматизъм. Съгласно съвременните принципи и превантивния подход за ограничаване и намаляване на риска за здравето и безопасността на работещите приоритетно е ограничаване на рисковете при източника на възникването им и използване на колективните средства за защита с предимство пред личните предпазни средства. В тази връзка най-рационалната мярка за минимизиране на риска от експозиция на химични агенти в галваничния участък е устройването на адекватна на нуждите смукателна вентилация.  Климатизация в цех оптичен и подмяна на дограма. Налична е необходимост от извършване на дейностите поради следните причини: Съгласно Оценката на риска за здравето и безопасността на работещите в участък „Ремонт на класическо въоръжение“ /оптика/ е налице неблагоприятен /преохлаждащ/ микроклимат. Този фактор създава условия за повишена заболеваемост от простудни заболявания на дихателната и на периферната нервна система, повишен риск от травматизъм в резултат на намалена концентрация и други стресогенни ефекти. Освен това преохлаждащият микроклимат има свойството да потенциира неблагоприятното въздействие върху организма на други фактори на работната среда, а именно шум и вибрации. Това може да резултира в повишена обща и професионална заболеваемост от засягане на сърдечно-съдовата, периферната нервна и мускулно-скелетна система в по-дългосрочен план. Предвид това в Програмата за намаляване на риска са заложени технически мерки за подобряване условията на труд чрез изграждане на адекватна на нуждите на цеха климатичната инсталация, подмяна на дограма и врати. Характерът на дейността в работния участък създава риск от натрупване на статично електричество, което трябва да се вземе в предвид при избора врати /алуминиеви/ и прозорци /PVC/. Необходима е и подмяна на подовата настилка с антистатичен балатум.
Дейност 5. Информация и публичност Дейността ще обхване разнообразни действия, целящи популяризиране на проекта, както и информиране на обществеността за ползите от инвестирането в здравословните и безопасни условия на труд, както за самите служители, така и за работодателите. В рамките на дейността ще бъде направена специална публикация в печатно издание и ще бъдат изработени, отпечатани и разпространени 1000 брошури – цветни - гланц, А4 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях. Публикацията в печатно издание, както и брошурите ще съдържат информация за проекта, целите и дейностите по проекта и планираните резултати, както и информация относно полученото финансиране по ОП „РЧР”, както и препоръки към работещите и работодателите за следване принципите на стандарта като гаранция за устойчива заетост и ефективност на труда. Брошурите ще бъдат разпространени на публични места, чрез което ще достигнат до най-голям брой хора. Освен това, те ще бъдат разпространени и сред партньори и работодатели от района, както и в местни институции и неправителствени организации. Същевременно, регулярно ще бъдат реализирани и публикации в интернет-сайта на дружеството със съответната информация за дейностите и резултатите от проекта. Предвиждат се поне 2 публикации. В допълнение към тези дейности, ще бъде изработена информационна табела, която ще бъде поставена на видно място в „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО” ЕООД. Дейностите за информация и публичност представляват съпътстващи изпълнението на проекта дейности, които ще допринесат като цяло за разпространение на резултатите от настоящия проект, както и за популяризиране на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”. В рамките на тези дейности ще бъдат реализирани редица публикации и мерки за визуализация и информация. Предлаганите дейности са разнообразни и разнородни като с това се цели достигане до максимален брой представители на целевите групи и заинтересовани страни. Ще бъдат издадени брошури, ще бъдат направени и публикации, които представляват изпитан метод за повишаване на информираността, както и за популяризиране и разпространение на проектните резултати. В допълнение, публикациите в интернет пространството представляват съвременен и популярен метод за разпространение на информация, чрез което ще допринесе за разпространение на резултатите от проекта и промотиране на финансовата подкрепа получена по ОПРЧР.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Анализът на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност ще се реализира от компетентна фирма и консултантски екип. При избор на компетентна фирма ще бъдат приложени правилата за избор на изпълнител, регламентирани в Постановление на Министерски Съвет №69/2013 г., като по този начин ще бъде избран качествен и надежден изпълнител на услугата. Анализът ще съдържа следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”. Раздел „Въведение” В тази част ще бъдат представени използваните изходни данни, ще бъдат описани характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани материали и реализация на услугите, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. Раздел „Изложение и анализ” В тази ще бъдат описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието; Ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на предоставените услуги и производителността на труда. Подробно ще бъдат анализирани и оценени нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда ще се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Ще бъдат съставени SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В тази част се обосновава и описва надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел „Заключение” Въз основа на обобщен анализ на резултатите: - ще направят изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - ще определят приоритетите и ще препоръчат необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 152 899 BGN
Общ бюджет: 182 458 BGN
БФП: 145 966 BGN
Общо изплатени средства: 145 963 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 145 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 580 BGN
2014 0 BGN
2015 115 383 BGN
145 963 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 993 BGN
2014 0 BGN
2015 98 076 BGN
124 069 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 895 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 587 BGN
2014 0 BGN
2015 17 308 BGN
21 894 BGN
Финансиране от бенефициента 38 225 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз