Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0349-C0001
Номер на проект: ESF-1203-01-01015
Наименование: Създаване на фирма за търговия на едро и дистрибуция на оптични рамки, слънчеви очила и аксесоари
Бенефициент: Ируна Ленс ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 11.06.2013
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Стартиране на самостоятелна стопанска дейност от безработно лице, преминало успешно консултация по Компонент I и регистрирало предприятие.
Дейности: Дейност 1: Назначаване на 2 – ма служители и осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 месеца Назначаване на трудов договор на 8 часов работен ден продавач консултант, който ще има задължението да приема стока в склада, да обслужва клиенти, да приготвя поръчки, да уговаря срещи, да води складовите наличности. Назначаване на трудов договор на 4 часов работен ден Дистрибутор, който ще посещава оптиките на място, ще развива клиентската мрежа, ще предлага продуктите на фирмата, ще събира поръчки и ще ги изпълнява.
Дейност 2: Поръчка и закупуване на първоначално количество оптични рамки, слънчеви очила и аксесоари колекции 2013 Закупуване на оптични рамки, слънчеви очила и аксесоари ( калъфи ) колекции 2013 от различните ценови групи – всички от 30 до 65 модела и цвята. Минималното количество е по 2 бр. От модел и цвят – една за шоурума на фирмата и една за дистрибутора или за продажба. Фирмата е длъжна да закупи по една кутия ( 12бр.) от модел за колекции 2013 през годината. Закупуване на калъфи за слънчеви очила и рамки 10 модела по 25 броя. Всичко стоки за 6 825,70 лв. без ДДС
Дейност 3: Наемане на помещение за склад с шоурум за изпълняване на дейността по проекта осигуряване средства за наем за 3 месеца Дългосрочно наемане на помещение (офис или магазин) желателно на партерен етаж, около 50 кв. м., не е необходимо да е на търговска улица, за предпочитане транспортно достъпно, близостта със станция на метрото е предимство. Възможността за паркиране също е предимство.
Дейност 4: Изработване на табела и стикери по образец на Договарящия орган Поръчка на табела 80 х 55 см и стикери 4 х 7 см на външен изпълнител
Дейност 5: Отпечатване на рекламни брошури на фирмата за дистрибутора Поръчка и отпечатване на рекламни брошури, двустранни за раздаване в оптиките, за запознаване на клиентите с марките очила , които дистрибутира фирмата, както и къде се намира, адрес и телефони за връзка.
Дейност 6: Сключване на договори и/или осигуряване на средства за 3 месеца за режийни разходи на фирмата – Ел. Енаргия; Водоснабдяване; Отопление; доставка на интернет; Мобилни телефони; Сигнално охранителна дейност. Осигуряване на средства за режийните разходи на склада шоурум. Помещението ще има собствен санитарен възел – разход за вода. Дейността ще стартира най-вероятно през зимните месеци – разход за отопление. Достъпът до интернет е задължителен за бизнеса. Договори за 2 мобилни телефона за служителите. Сключването на договор с фирма за сигнално охранителна дейност е задължителна, поради високата себестойност на продуктите на склад.
Дейност 7: Закупуване на необходимото за дейността оборудване – материални и нематериални дълготрайни активи. Закупуване на компютър, монитор и принтер; оборудване за шоурум – стойки за мостри, мострен шкаф, мострени куфари, метални стелажи за склад; стопански инвентар – бюро, работна маса, шкафче, столове; необходимия софтуер за работа (подробно описани в Приложение Б4 от пакета за кандидатстване )
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 794 BGN
Общ бюджет: 19 255 BGN
БФП: 19 255 BGN
Общо изплатени средства: 19 254 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 958 BGN
2014 15 296 BGN
2015 0 BGN
19 254 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 364 BGN
2014 13 002 BGN
2015 0 BGN
16 366 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 888 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 594 BGN
2014 2 294 BGN
2015 0 BGN
2 888 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз