Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0178-C0001
Номер на проект: Д01-4152/26.06.2013
Наименование: Заедно можем да творим чудеса
Бенефициент: Община Нови пазар
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 26.06.2013
Дата на приключване: 26.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Нови пазар
Описание
Описание на проекта: Социализация на учениците от етническите малцинства и практическо образование и възпитание
Дейности: Дейност 1 Клуб "Фолклор на етносите"
Дейност 2 Танцов състав "Танцуваме заедно"
Дейност 3 "Актьорски клуб"
Дейност 4 "Искаме да знаем, да се учим, за да можем да получим"
Дейност 5 Клуб "Сръчни ръчички - весели очички"
Дейност 6* Лятно училище "Моят роден край"
Дейност 7 Спортен клуб "Футбол"
Дейност 8 Клуб "Шарените плетки на баба"
Дейност 9 Клуб "Компютърът и ние"
Дейност 10* Изнесени обучения на учители за работа в мултикултурна среда
Дейност 11* Овластяване на ромските родители и включването им в училищния живот
Дейност 12* Изнесено ваканционно училище
Дейност 13* Учебни екскурзии
Дейност 14 Клуб "Стройни и красиви"
Дейност 15 Клуб "Опознай Родината, за да я обикнеш"
Дейност 16 Клуб "Малките предприемачи в действие"
Дейност 17 Създаване "Стая на етносите"
Дейност 18 Създаване "Родителски клуб"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 223 442 BGN
Общ бюджет: 131 384 BGN
БФП: 131 384 BGN
Общо изплатени средства: 131 340 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 131 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 688 BGN
2014 0 BGN
2015 86 651 BGN
131 340 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 676 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 985 BGN
2014 0 BGN
2015 73 654 BGN
111 639 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 708 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 703 BGN
2014 0 BGN
2015 12 998 BGN
19 701 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз