Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0011-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЧРЕЗ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В "СТРИМОНА"
Бенефициент: СТРИМОНА ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 29.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 17.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЧРЕЗ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В "СТРИМОНА"
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта и дейности по управление на проекта
Доставка на оборудването, инсталиране, 72 часови проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Визуализация на проекта
Закриване на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Савел" ООД
"Полимета-С" ООД
"ХЪС" ООД
"АНДИ АДВ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 386 207 BGN
Общ бюджет: 2 772 415 BGN
БФП: 1 386 207 BGN
Общо изплатени средства: 1 386 207 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 386 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 386 207 BGN
2015 0 BGN
1 386 207 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 178 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 178 276 BGN
2015 0 BGN
1 178 276 BGN
В т.ч. Национално финансиране 207 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 207 931 BGN
2015 0 BGN
207 931 BGN
Финансиране от бенефициента 1 386 207 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 Брой доставено и внедрено енергийно ефективно производствено оборудване
Индикатор 8 Брой доставено и внедрено енергийно ефективно непроизводствено оборудване
Индикатор 9 Брой на разкрити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз