Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-2.0.01-0019-C0001
Номер на проект: ДОПТ-19/10.06.13;ДОПТ-30/01.10.13;ДОПТ-17/04.08.14
Наименование: "Автомагистрала "Струма", Лот 1, Лот 2 и Лот 4" (Подготовка Лот 3)
Бенефициент: Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 10.06.2013
Дата на приключване: 24.11.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда строителство на три лота от нова двулентова магистрала с дължина 68,48 км., които са част от Автомагистрала "Струма" с обща дължина 150 км
Дейности: Възнаграждения за планиране и проектиране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 776 928 BGN
Общ бюджет: 6 736 668 BGN
БФП: 6 736 668 BGN
Общо изплатени средства: 5 194 729 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 736 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 779 453 BGN
2014 1 459 932 BGN
2015 2 955 344 BGN
5 194 729 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 389 334 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 623 562 BGN
2014 1 167 946 BGN
2015 2 364 275 BGN
4 155 783 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 347 334 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 155 891 BGN
2014 291 986 BGN
2015 591 069 BGN
1 038 946 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Доклад за концептуалния проект за част "Пътна"
Индикатор 2 2. Доклад за идейния проект за част "Пътна"
Индикатор 3 3. Доклад за референтния проект за част "Пътна"
Индикатор 4 4. Доклад за концептуалния проект за част "Тунелна"
Индикатор 5 5. Доклад за идейния проект за част "Тунелна"
Индикатор 6 6. Доклад за референтния проект за част "Тунелна"
Индикатор 7 7. Окончателен доклад
Индикатор 8 8. Доклад за преглед на концептуалния проект за част "Пътна"
Индикатор 9 9. Доклад за преглед на идейния проект за част "Пътна"
Индикатор 10 10. Доклад за преглед на концептуалния проект за част "Тунелна"
Индикатор 11 11. Доклад за преглед на идейния проект за част "Тунелна"
Индикатор 12 12. Доклад за оценка за съвместимост на предварителния проект за определяне на въздействията върху обектите на Натура 2000
Индикатор 13 13. Окончателен доклад
Индикатор 14 14. Доклад за преглед на концептуалния проект за част "Пътна"
Индикатор 15 15. Доклад за преглед на идейния проект за част "Пътна"
Индикатор 16 16. Доклад за преглед на референтния проект за част "Пътна"
Индикатор 17 17. Доклад за преглед на концептуалния проект за част "Тунелна"
Индикатор 18 18. Доклад за преглед на идейния проект за част "Тунелна"
Индикатор 19 19. Доклад за преглед на референтния проект за част "Тунелна"
Индикатор 20 20. Окончателен доклад
Индикатор 21 21. Доклад от Геоложки проучвания за Лот 3
Индикатор 22 22. Доклад от Археоложки проучвания
Индикатор 23 23. Доклад за анализ за периода 2013-2014
Индикатор 24 24. Доклад за анализ за периода 2014-2015 и 2013-2015
Индикатор 25 25. Монтирано оборудване
Индикатор 26 (Д) Одит на пътна безопасност на идейния проект за част „Пътна“ лот 3.1 и лот 3.3
Индикатор 27 (Д) Одит на пътна безопасност на идейния проект за тунел „Железница“ лот 3.1
Индикатор 28 (Д) Одит на пътна безопасност на идейния проект за лот 3.2
Индикатор 29 (Д) Доклад за определяне на равностойно парично обезщетение за част „Пътна“
Индикатор 30 (Д) Проект за искане за отчуждения
Индикатор 31 (Д) Разработен допълнителен вариант на трасе
Индикатор 32 (Д) Доклад от Геоложки проучвания на допълнителния вариант на трасе
Индикатор 33 (Д) Доклад по ОВОС за подобряване на трасето на лот 3.2
Индикатор 34 (Д) Доклад за идеен проект на подобрено трасе на лот 3.2
Индикатор 35 (Д) Прегледан ДОВОС и ДОСВ за инвестиционно предложение за подобряване на трасето на лот 3.2
Индикатор 36 (Д) Прегледани доклади от провежданото „Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животинските видове в участъка на път Е-79 (І-1), преминаващ през защитени зони „Кресна” и „Кресна – Илинденци“ за периода март-октомври 2015 г.“


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз