Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0043-C0001
Номер на проект: Д01-4066/28.05.2013
Наименование: АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВУАРР В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Бенефициент: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 28.05.2013
Дата на приключване: 28.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е чрез осигуряване на учебно съдържание за придобиване на търсени знания и умения да се постигне повишаване на качеството на образование и възможностите за професионална реализация на обучаващите се
Дейности: Дейност 1 Подготовка Анализ на специалностите в съответствие с конкретните потребности на бизнеса...
Дейност 1 Изпълнение Анализ на специалностите в съответствие с конкретните потребности на бизнеса...
Дейност 2 Подготовка Създаване на нови учебни програми и/или актуализиране на сегашните
Дейност 2 Изпълнение Създаване на нови учебни програми и/или актуализиране на сегашните
Дейност 3 Подготовка Въвеждане на мерки за осъвременяване на начините на преподаване
Дейност 3 Изпълнение Въвеждане на мерки за осъвременяване на начините на преподаване
Дейност 4 Подготовка Апробиране на новите и/или актуализирани учебни програми в академична среда
Дейност 4 Изпълнение Апробиране на новите и/или актуализирани учебни програми в академична среда
Дейност 5 Подготовка Включване на бизнеса в осъществяването на учебния процес
Дейност 5 Изпълнение Включване на бизнеса в осъществяването на учебния процес
Дейност 6 Подготовка Осигуряване на публичност на реализираните дейности
Дейност 6 Изпълнение Осигуряване на публичност на реализираните дейности
Дейност 7 Подготовка Мониторинг,осигуряване и контрол на качеството
Дейност 7 Изпълнение Мониторинг,осигуряване и контрол на качеството
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Сат ТВ ООД
"ГИГАХЕРЦ" ЕООД
"Привилидж вижън" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 256 284 BGN
Общ бюджет: 166 702 BGN
БФП: 166 702 BGN
Общо изплатени средства: 166 699 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 166 702 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 256 BGN
2014 0 BGN
2015 115 443 BGN
166 699 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 141 696 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 568 BGN
2014 0 BGN
2015 98 126 BGN
141 694 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 688 BGN
2014 0 BGN
2015 17 316 BGN
25 005 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 (Д) студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз