Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0277-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: «ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ И РАЗШИРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ТИСИНА ЕООД»
Бенефициент: "ТИСИНА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 26.04.2013
Дата на приключване: 26.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Дряново
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящото проектно предложение е да подпомогне „Тисина” ЕООД в преодоляването на негативните последици от световната икономическа криза и конкурентния натиск на българския пазар, като едновременно с това даде възможност на кандидата да заеме стабилни позиции на външния пазар, чрез инвестиционна подкрепа за технологична модернизация на производствените процеси.
Дейности: Избор на доставчици на оборудване за подготовка, почистване и механична обработка на метални изделия
Закупуване и доставка на оборудване за подготовка, почистване и механична обработка на метални изделия
Инсталиране и въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване за подготовка, почистване и механична обработка на метални изделия
Осигуряване на отчетност и одит на проекта
Осигуряване на информираност и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 219 610 BGN
Общ бюджет: 319 091 BGN
БФП: 207 409 BGN
Общо изплатени средства: 207 409 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 207 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 207 409 BGN
2015 0 BGN
207 409 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 176 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 176 298 BGN
2015 0 BGN
176 298 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 111 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 111 BGN
2015 0 BGN
31 111 BGN
Финансиране от бенефициента 118 252 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 4 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 5 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз