Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0011-C0001
Номер на проект: РД-08-439/11.11.08; РД-08-331/12.7.11; РД-08-60/
Наименование: Разработване и поддръжка на интернет страница на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г./ОПТ/
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 23.10.2008
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 30.11.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на информация и публичност за гарантиране на прозрачността при управлението на ОПТ и разходването на европейските фондове
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 118 800 BGN
Общ бюджет: 111 144 BGN
БФП: 111 144 BGN
Общо изплатени средства: 89 244 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 111 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 71 040 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 432 BGN
2013 0 BGN
2014 5 772 BGN
2015 0 BGN
89 244 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 94 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 60 384 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 567 BGN
2013 0 BGN
2014 4 906 BGN
2015 0 BGN
75 857 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 672 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 656 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 865 BGN
2013 0 BGN
2014 866 BGN
2015 0 BGN
13 387 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Интернет страница
Индикатор 2 3. Поддръжка и хостинг на страницата
Индикатор 3 Наръчник за работа със страницата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз