Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/005-04
Наименование: Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив
Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 31.05.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да осигури достъпна и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие, чрез подобряване на зелените площи и физическата среда в областния и общински център – град Пловдив.
Дейности: Дейност 6: за основен обект Изпълнение на строително-монтажните работи
Дейност 3: за основен обект Одит
Дейност 1: за основен обект Организация, информация, управление, наблюдение и отчетност
Дейност 2: за основен обект Информация и публичност
Дейност 4: за основен обект Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 5: за основен обект Авторски и строителен надзор
Дейност 1: за допълнителен обект Организация, информация, управление, наблюдение и ...
Дейност 2: за допълнителен обект Информация и публичност
Дейност 3: за допълнителен обект Одит
Дейност 4: за допълнителен обект Подготовка на документация за възлагане на обществ...
Дейност 5: за допълнителен обект Авторски и строителен надзор
Дейност 6: за допълнителен обект Изпълнение на строително-монтажните работи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 915 307 BGN
Общ бюджет: 6 541 393 BGN
БФП: 6 541 393 BGN
Общо изплатени средства: 5 497 937 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 541 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 275 000 BGN
2015 1 222 937 BGN
5 497 937 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 560 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 825 000 BGN
2015 1 094 207 BGN
4 919 207 BGN
В т.ч. Национално финансиране 981 188 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 450 000 BGN
2015 128 730 BGN
578 730 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 4 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 5 (Д) .Създадени нови работни места:временни
Индикатор 6 (Д) Население,облагодетелствано от ДО от обновената градска ...
Индикатор 7 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп от ДО .
Индикатор 8 (Д) Брой квадратни метри подобрена паркова среда от ДО, озел ...
Индикатор 9 (Д) Създадени нови работни места от ДО :временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз