Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0057-C0001
Номер на проект: Д01-4063/28.05.2013
Наименование: Създаване и апробиране на нова специализация "Жилищна политика" по програма "Архитектура" - департамент "Дизайн и архитектура" на Нов български университет
Бенефициент: Нов български университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 28.05.2013
Дата на приключване: 31.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта е да създаде нова специализация по "Жилищна политика" в рамките на програма "Архитектура" въз основа на анализ на нуждите и при тясно сътрудничество с водещи експерти от България и Холандия
Дейности: Подготовка на дейност 3 Разработване на учебни материали за специализация по "Жилищна политика" - Програма "Архитектура"
Изпълнение на дейност 2 Критичен преглед на състоянието на жилищния сектор в България - текущи проблеми и задачи, произтичащи от Националната жилищна стратегия, Националната програма за енергийна ефективност, Националната програма за обновяване на съществуващите жилищни сгради, Закона за управление на етажната собственост и свързаните с това правителствени програми
Подготовка на дейност 1 Анализ на съществуващите учебни материали, академични публикации и добри практики по жилищна политика и управление на апартаментни жилищни сгради в страните-членки на ЕС
Изпълнение на дейност 4 Апробиране на учебна програма по жилищна политика и управление на апартаментни жилищни сгради
Подготовка на дейност 2 Критичен преглед на състоянието на жилищния сектор в България - текущи проблеми и задачи, произтичащи от Националната жилищна стратегия, Националната програма за енергийна ефективност, Националната програма за обновяване на съществуващите жилищни сгради, Закона за управление на етажната собственост и свързаните с това правителствени програми
Изпълнение на дейност 1 Анализ на съществуващите учебни материали, академични публикации и добри практики по жилищна политика и управление на апартаментни жилищни сгради в страните-членки на ЕС
Подготовка на дейност 4 Апробиране на учебна програма по жилищна политика и управление на апартаментни жилищни сгради
Изпълнение на дейност 3 Разработване на учебни материали за специализация по "Жилищна политика" - Програма "Архитектура"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Прайм Технолджис
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 119 124 BGN
Общ бюджет: 107 869 BGN
БФП: 107 869 BGN
Общо изплатени средства: 107 866 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 825 BGN
2014 21 685 BGN
2015 62 356 BGN
107 866 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 689 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 251 BGN
2014 18 432 BGN
2015 53 003 BGN
91 686 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 574 BGN
2014 3 253 BGN
2015 9 353 BGN
16 180 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз