Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0064-C0001
Номер на проект: Д01-4071/28.05.2013
Наименование: Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда
Бенефициент: Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 28.05.2013
Дата на приключване: 28.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е създаване и синхронизиране на учебната среда на студентите с иновациите в бизнеса
Дейности: Подготовка на дейност 1 Организация и управление на проекта
Изпълнение на дейност 1 Изпълнение на планираните дейности съгласно графика на проекта; вътрешно наблюдение, самоконтрол и оценка на проекта
Подготовка на дейност 2 Анализ на приоритетни програми
Изпълнение на дейност 2 Анализ на приоритетни програми в направление Социални дейности и Обществено здраве и спорт в съответствие с конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда на микрониво.
Подготовка на дейност 3 Провеждане на консултативни срещи
Изпълнение на дейност 3 Създаване на нова учебна документация. Актуализиране на съществуващи учебни програми в специалностите "Кинезитерапия", "Логопедия" и "Социални дейности".
Подготовка на дейност 4 Подготовка за апробация
Изпълнение на дейност 4* Апробиране на нов учебен план за специалност "Спорт", създаване на нови и актуализиране на съществуващи учебните програми в специалностите "Кинезитерапия", "Логопедия" и "Социални дейности"
Подготовка на дейност 5 Подготовка за визуализация
Изпълнение на дейност 5 Популяризация, визуализация и достъпност на дейностите и резултатите от проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 282 501 BGN
Общ бюджет: 264 573 BGN
БФП: 264 573 BGN
Общо изплатени средства: 264 573 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 264 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 500 BGN
2014 136 900 BGN
2015 71 173 BGN
264 573 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 224 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 025 BGN
2014 116 365 BGN
2015 60 497 BGN
224 887 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 475 BGN
2014 20 535 BGN
2015 10 676 BGN
39 686 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз