Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0023-C0001
Номер на проект: Д01-4041/18.05.2013
Наименование: Повишаване на квалификацията на преподавателите във ВУЗФ и създаване на система за кариерното им израстване.
Бенефициент: Висше училище по застраховане и финанси
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 18.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на система за повишаване на квалификацията и кариерното израстване на академичния състав
Дейности: Дейност 1 Избор на изпълнител за дейността.
Дейност 1 - изпълнение Обучение на преподавателите по съвременни методи на преподаване чрез ИКТ
Дейност 2 Избор на изпълнител на обученията по английски език нива А1 - В2. Избор на доставчик на обучение по английски език ниво С1 в Малта и закупуване на самолетни билети.
Дейност 2 - изпълнение Провеждане на интензивно специализирано обучение по английски език. Провеждане на двуседмичен интензивен курс в Малта.
Дейност 3* Провеждане на анкетно проучване и избор на изпълнители за провеждане на обученията.
Дейност 3* - изпълнение Провеждане на специализирани професионални курсове и семинари.
Дейност 4 Избор на експерт.
Дейност 4 - изпълнение Изследване структурата на педагогическите способности и основните функции на педагогическото общуване "студент - преподавател"
Дейност 5 Избор на експерти за изпълнението на дейността.
Дейност 5 - изпълнение Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда.
Дейност 6 Избор на изпълнител за дейността!
Дейност 6 - изпълнение Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите във ВУЗФ.
Дейност 7 - изпълнение Информиране и публичност
Дейност 8 - изпълнение Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 55 413 BGN
Общ бюджет: 47 096 BGN
БФП: 47 096 BGN
Общо изплатени средства: 47 092 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 083 BGN
2014 36 009 BGN
2015 0 BGN
47 092 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 420 BGN
2014 30 608 BGN
2015 0 BGN
40 028 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 662 BGN
2014 5 401 BGN
2015 0 BGN
7 064 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Висши училища, въвели система за кариерно израстване на преподавателите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз