Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0072-C0001
Номер на проект: Д03-286/16.06.2014
Наименование: подготовка на специалисти по информационни технологии в икономиката на знанието - департамент "Информатика", Нов български университет
Бенефициент: Нов български университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да синхронизира подготовката на специалисти по информационни технологии (ИТ) със социалната поръчка за нов тип кадри, работещи в икономика на знанието.
Дейности: Дейност 1 Анализ на профила на ИТ сектора у нас
Дейност 2 Анализ на компетенциите на завършващите бакалаври/магистри в програмите на департамент Информатика
Дейност 3 Анализ на формите на практическото обучение в различни университети и на тези, заложени в информатичните програми на НБУ
Дейност 4 Промяна на учебната документация в съответствие с направените предложения за компетенции, курсове и практическо обучение на информатичните програми на НБУ
Дейност 5 Създаване на работно студио за бакалаври четвърта година и магистри
Дейност 6 Създаване на конкретни учебни материали в съответствие с променената документация и разработения модел за практическа дейност
Дейност 7 Създаване на стажантски работни места
Дейност 8 Частичен експеримент
Дейност 9 Управление на проекта, популяризиране на резултатите, мониторинг и контрол
Дейност 10 Провеждане на конференция
Дейност 11 Обобщаване на резултатите
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Вали компютърс ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 294 413 BGN
Общ бюджет: 248 034 BGN
БФП: 248 034 BGN
Общо изплатени средства: 248 017 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 248 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 883 BGN
2014 157 379 BGN
2015 31 755 BGN
248 017 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 210 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 050 BGN
2014 133 773 BGN
2015 26 992 BGN
210 815 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 832 BGN
2014 23 607 BGN
2015 4 763 BGN
37 203 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз