Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0047-C0001
Номер на проект: К-02-33
Наименование: Подпомагане и развитие на компаниите произвеждащи продукти в областта на светодиодното осветление в България
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2013
Начална дата: 23.05.2013
Дата на приключване: 23.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подпомагане и развитие на компаниите произвеждщи продукти в областта на светодиодното осветление в България
Дейности: Изграждане на административното тяло на клъстера и осигуряване на необходимите режийни и консумативи
Възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера, изплатени въз основа на трудов договор
Организиране и посещение на конференции в Хонг Конг и Шанхай
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Одит
Визуализация
Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на клъстерни мрежови събития, привличане на нови членове и създаване на мрежи между членовете на клъстера
Командировки (пътни, дневни и квартирни) на персонала от управителното и административното тяло на клъстера (максимум до 4 човека на събитие) с цел изграждане на транснационални клъстерни връзки и установяване на сътрудничество с други клъстери
Участие в национални и международни изложения и панаири
Фирмена идентичност – лого, слоган, визитки, бланки, брошури на клъстера, изработка на банери
Интегриран уеб-портал
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 386 974 BGN
Общ бюджет: 354 512 BGN
БФП: 267 533 BGN
Общо изплатени средства: 267 530 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 267 533 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 150 920 BGN
2014 0 BGN
2015 116 610 BGN
267 530 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 227 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 128 282 BGN
2014 0 BGN
2015 99 119 BGN
227 401 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 638 BGN
2014 0 BGN
2015 17 492 BGN
40 130 BGN
Финансиране от бенефициента 140 038 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 7 Брой реализирани нови услуги - ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Индикатор 8 Брой приети нови членове - ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Индикатор 9 Брой проведени събития за популяризиране на клъстера


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз