Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0008-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "По-висока конкурентоспособност чрез намаляване на енергийните разходи"
Бенефициент: ДЪГА - ЦА ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2013
Начална дата: 23.05.2013
Дата на приключване: 23.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: "По-висока конкурентоспособност чрез намаляване на енергийните разходи"
Дейности: Дейност 1 Тръжни процедури за избор на доставчици
Дейност 2 Извършване на енергийно обследване на „ДЪГА – ЦА” ЕООД
Дейност 3 Доставка и монтаж на нова отоплителна система с котел на пелети
Дейност 4 Доставка и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване
Дейност 5 Визуализация
Дейност 6 Изготвяне на финален технически и финансов отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 465 BGN
Общ бюджет: 138 684 BGN
БФП: 69 342 BGN
Общо изплатени средства: 69 342 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 69 342 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 342 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 941 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 941 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 941 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 401 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 401 BGN
Финансиране от бенефициента 69 465 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз