Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0059-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Система за безопасност от летящи птици и прилепи
Бенефициент: "ВОЛАКОМ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 21.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Система за безопасност от летящи птици и прилепи
Дейности: Дейност 1 Тръжни процедури за избор на доставчици
Дейност 2 Доставка на Линия за повърхностен монтаж на електронни елементи, Линия за анодиране и Линия за производство на мембрани
Дейност 3 Маркетингово проучване
Дейност 4 Визуализация
Дейност 5 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 979 642 BGN
Общ бюджет: 1 442 115 BGN
БФП: 978 598 BGN
Общо изплатени средства: 978 598 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 978 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 978 598 BGN
978 598 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 831 808 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 831 808 BGN
831 808 BGN
В т.ч. Национално финансиране 146 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 146 790 BGN
146 790 BGN
Финансиране от бенефициента 464 011 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени процедури/избор на изпълнители.
Индикатор 2 Брой на доставените линии/машини
Индикатор 3 Доклад за извършено маркетингово проучване.
Индикатор 4 Брой табели, брой стикери.
Индикатор 5 Одитен доклад, заверен финален финансов отчет.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз