Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0052-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Предоставяне на иновативна VOD (VIDEO-ON-DEMAND) услуга от ВИДЕОХЪБ ООД"
Бенефициент: "ВИДЕОХЪБ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 21.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на иновативна VOD (VIDEO-ON-DEMAND) услуга от ВИДЕОХЪБ ООД
Дейности: Дейност 1. Избор на доставчик на оборудването
Дейност 2. Доставка на VOD сървъри
Дейност 3. Доставка на SETTOP Комплекти
Дейност 5. Визуализация и публичност
Дейност 6. Финансов одит
Дейност 4. Избор на консултант и изготвяне цялостна маркетингова стратегия за пазарна реализация на иновативната VOD услуга
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 975 807 BGN
Общ бюджет: 1 394 010 BGN
БФП: 975 807 BGN
Общо изплатени средства: 975 807 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 975 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 975 807 BGN
2015 0 BGN
975 807 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 829 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 829 436 BGN
2015 0 BGN
829 436 BGN
В т.ч. Национално финансиране 146 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 146 371 BGN
2015 0 BGN
146 371 BGN
Финансиране от бенефициента 418 203 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Брой на създадените работни места
Индикатор 3 Проведена процедура за избор на доставчик
Индикатор 4 Доставено оборудване – SETTOP комплекти
Индикатор 5 Проведена процедура за избор на консултант;
Индикатор 6 Доклад, включващ разработената маркетингова стратегия и извършените с оглед нейното изготвяне маркетингови анализи
Индикатор 7 Поставени табели.
Индикатор 8 Поставени стикери на оборудването
Индикатор 9 Брой предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз