Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0057-C0001
Номер на проект: Д03-578/21.11.2014
Наименование: Устойчиво развитие на човешките ресурси за целите на университетското образование по/на различни езици във Факултета по класически и нови филологии чрез разработване и внедряване на електронни форми на дистанционно обучение
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 12.03.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на електронно дистанционно обучение във ФКНФ на СУ
Дейности: Дейност 13 Създаване на лаборатория за ЕДО към ФНКФ
Дейност 3 Обмен на опит
Дейност 2 Обучение на преподавателския, административния и техническия персонал за прилагане на ЕДО
Дейност 5 Пилотно внедряване на програми, курсове и модули по/на различни езици във ФКНФ за ЕДО
Дейност 1 Разработване на иновативни модели за ЕДО в обучението.
Дейност 10 Публикации
Дейност 8 Поддържане и надграждане на материално-техническата база на ФКНФ за нуждите на ЕДо
Дейност 7 Създаване на хранилище към виртуална учебна среда на ФКНФ
Дейност 14 Управление на проекта
Дейност 6 Оценяване на резултатите от проведените програми, курсове и модули
Дейност 12 Рекламно-информационна дейност
Дейност 4 Адаптиране на съществуващи и създаване на нови програми, курсове и модули по/на различни езици във ФКНФ за ЕДО
Дейност 9 Осигуряване на подходящ софтуер за провеждане на дейности по ЕДО и придобиване на специализирана научна литература, абонаменти за база от данни, списания и др.
Дейност 11 Предложение за прилагане на критерии за компетенции за разработване и внедряване на курсове/модули за ЕДО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 563 205 BGN
Общ бюджет: 300 728 BGN
БФП: 300 728 BGN
Общо изплатени средства: 296 621 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 300 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 112 641 BGN
2014 89 333 BGN
2015 94 648 BGN
296 621 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 255 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 95 745 BGN
2014 75 933 BGN
2015 80 450 BGN
252 128 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 896 BGN
2014 13 400 BGN
2015 14 197 BGN
44 493 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз