Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0040-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Производствено внедряване и пазарна реализация на иновативни антискимиращи устройства
Бенефициент: "СънБрайт Системс България" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 21.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Производствено внедряване и пазарна реализация на иновативни антискимиращи устройства
Дейности: 3. Подготовка и изпълнение на Дейност 2.1 и 2.2 Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА
Съставяне на екип за управление на проекта
Подготовка на Дейност 5 Одит на проекта
Изпълнение на Дейност 5 Одит на проекта
Изпълнение на Дейност 2 Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА
Изпълнение на Дейност 1 СМР
Подготовка на Дейност 2 Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА
Подготовка на Дейност 1 СМР
Изпълнение на Дейност 4 Визуализация на проекта
Изпълнение на Дейност 3 Избор на консултантска организация и провеждане на маркетингова стратегия
Подготовка на Дейност 4 Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 976 665 BGN
Общ бюджет: 1 386 931 BGN
БФП: 970 852 BGN
Общо изплатени средства: 970 852 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 970 852 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 927 831 BGN
2015 43 021 BGN
970 852 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 825 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 788 657 BGN
2015 36 568 BGN
825 224 BGN
В т.ч. Национално финансиране 145 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 139 175 BGN
2015 6 453 BGN
145 628 BGN
Финансиране от бенефициента 418 571 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Брой на създадените работни места
Индикатор 3 Изграждане на антистатично подово покритие
Индикатор 4 Положено подово покритие с електропроводима епоксидна система
Индикатор 5 Положено безфугово, безпрахово, безискрово, непропускащо вода и други течности, износоустойчиво, нехлъзгащо се, химически устойчиво саморазливно епоксидно индустриално подово покритие
Индикатор 6 Изграждане на вентилационна система в помещението за производство на иновативни продукти
Индикатор 7 Изграждане на климатична и отоплителна система в помещението за производство на иновативни продукти
Индикатор 8 Закупени, доставени и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 9 Закупени, доставени и въвеждени в експлоатация ДНА
Индикатор 10 Изготвена маркетингова стратегия
Индикатор 11 Изработени и поставени 40 бр. стикери на закупените активи
Индикатор 12 Изработена постоянна обозначителна табела
Индикатор 13 Изготвен и предаден доклад с фактически констатации по образец на ДО/УО


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз