Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0062-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативна SaaS услуга за оценяване на риска, базирана на иновативния софтуер „SI Risk XL” от СИ Риск Иновейшънс ЕООД
Бенефициент: "СИ Риск Иновейшънс" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 21.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативна SaaS услуга за оценяване на риска, базирана на иновативния софтуер „SI Risk XL” от СИ Риск Иновейшънс ЕООД
Дейности: 3.2. Изготвяне маркетингов план, продуктова стратегия, анализ на канали за дистрибуция и налагането на продукта на пазара, определяне на ценова политика, разработване на план за действие, бюджет и маркетингова стратегия
Дейност 5 5.1. Провеждане на тръжни процедури за избор на Одитор
Дейност 2 1.1.Провеждане на тръжни процедури за Доставка, инсталиране и изпитване на хардуер
Дейност 4 4.1. Провеждане на тръжни процедури за визуализация, информиране и публичност на проекта
Дейност 3 3.1. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на консултантски услуги за разработване на маркетингов план и стратегия
5.2.Одиторска проверка
Дейност 1 2.1. Провеждане на тръжни процедури за Доставка, внедряване и изпитване на софтуер
4.2. Осъществяване на предвидените дейности по визуализация.
2.2.Инсталиране на софтуер Тестване, дебъгване, програмно осигуряване, настройване и внедряване на специално разработен по проекта софтуер
Дейност 6 Дейности свързани с управлението на проекта
Доставка, Инсталиране на хардуер, Изпитване на инсталирания хардуер
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
“ОДИТ – КОРЕКТ” ООД
Йовасофт 2 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 658 113 BGN
Общ бюджет: 935 720 BGN
БФП: 655 004 BGN
Общо изплатени средства: 655 004 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 655 004 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 178 304 BGN
2015 476 700 BGN
655 004 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 556 753 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 151 558 BGN
2015 405 195 BGN
556 753 BGN
В т.ч. Национално финансиране 98 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 746 BGN
2015 71 505 BGN
98 251 BGN
Финансиране от бенефициента 282 048 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой на създадените работни места
Индикатор 2 1 бр. реализиранa тръжнa процедурa; Доставен, внедрен и изпитан софтуер; тестван, дебъгван, програмно осигурен, настроен и внедрен иновативен софтуер
Индикатор 3 1 бр. реализирана тръжна процедура; доставен хардуер; инсталиран и изпитан хардуер;
Индикатор 4 1 бр. реализирана тръжна процедура; Разработени маркетингов план, продуктова стратегия, анализ на канали за дистрибуция и налагането на продукта на пазара, определяне на ценова политика, разработване на план за действие, бюджет и маркетингова стратегия–
Индикатор 5 Проведена тръжна процедура – 1 бр.; Изготвени визуализационни стикери - 12 бр. Изработване информационна табела – 1 бр.
Индикатор 6 Проведена тръжна процедура – 1 бр.; Избрана одиторска фирма – 1 бр.; Подписан договор с одиторската фирма – 1 бр.; Изготвяне на доклад на одитора;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз