Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0022-C0001
Номер на проект: Д01-3947/23.04.2013
Наименование: "Създаване и актуализиране на учебни програми за обучение на студенти в областта на управление на ресурси в предприятията"
Бенефициент: Технически университет - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 31.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е изграждането на тясна партньорска връзка между Технически университет – София и представители на бизнеса за постигане на по-добро качество на образованието, отговарящо на нуждите на бизнеса и производството.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 7 Разпространение на резултатите
Дейност 5 Апробиране на обучението по актуализираните бакалавърски дисциплини и стартиране на обучение по новата новата магистърска специалност
Дейност 4 Актуализиране на учебни дисциплини за ОКС бакалавър и разработване на учебен план за нова специалност "Мениджмънт на ресурси в предприятията" за ОКС "магистър"
Дейност 2 Проучване, анализ и оценка на учебните програми и опита на чуждестранни университети в съответствие с потребностите на бизнеса и пазара на труда
Дейност 3 Оформяне и приемане на мерки за установяване на трайни връзки с бизнеса
Дейност 6 Ангажиране на бизнеса в приложимостта на новите учебни програми
Партньори
Партньори:
Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сървисиз
Изпълнители:
ДИДЖИТЕК
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 236 917 BGN
Общ бюджет: 224 016 BGN
БФП: 224 016 BGN
Общо изплатени средства: 223 980 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 224 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 383 BGN
2014 109 878 BGN
2015 66 719 BGN
223 980 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 190 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 276 BGN
2014 93 397 BGN
2015 56 711 BGN
190 383 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 108 BGN
2014 16 482 BGN
2015 10 008 BGN
33 597 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз