Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0006-C0001
Номер на проект: Д01-3962/23.04.2013
Наименование: "СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ” (СиКРАС-ТУС)
Бенефициент: Технически университет - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на единна система за квалификация, кариерно израстване и устойчиво развитие на академичния състав на ТУС за подобряване качеството на образование и обучение, насочено към хармонизиране с европейските измерения на висшето образование и потребностите на пазара на труда
Дейности: Изпълнение на дейност "Създаване на система за квалификация и кариерно развитие на академичния състав на ТУС"
Изпълнение на дейност "Апробиране и усъвършенстване на СИКРАС-ТУС"
Изпълнение на дейност "Провеждане на обучение"
Изпълнение на дейност "Разработване на учебна документация и методически материали за обучение и квалификация на академичния състав от целевата група"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 173 244 BGN
Общ бюджет: 151 822 BGN
БФП: 151 822 BGN
Общо изплатени средства: 151 822 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 151 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 640 BGN
2014 105 638 BGN
2015 11 545 BGN
151 822 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 444 BGN
2014 89 792 BGN
2015 9 813 BGN
129 049 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 196 BGN
2014 15 846 BGN
2015 1 732 BGN
22 773 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз