Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0002-C0001
Номер на проект: Д01-3953/23.04.2013
Наименование: Проектно-базиран Адаптивен Учебен План за нуждите на бизнеса и заетостта - ПАУП
Бенефициент: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се разработи адаптивен за нуждите на бизнеса и заетостта учебен план за бакалавърска степен, прилагайки проектно-базирания подход и обучение в средата на система за прилагане на този подход, в облстта на оптично-влакнестите, информационните и телекомуникационните инженерни технологии
Дейности: Изпълнение на дейност "Управление - планиране и контрол на проекта"
Управление на дейност "Идентифициране на умения, знания е компетенции за специфични професии"
Изпълнение на дейност "Разработване на ПАУП"
Изпълнение на дейност "Внедряване и тестване на ПАУП"
Изпълнение на дейност "Оценяване на разработения ПАУП"
Изпълнение на дейност "Разпространяване на резултатите от проекта"
Изпълнение на дейност "Устойчивост на проектните резултати"
Партньори
Партньори:
Цифрова кабелна корпорация
Изпълнители:
"ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 288 236 BGN
Общ бюджет: 261 612 BGN
БФП: 261 612 BGN
Общо изплатени средства: 261 610 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 261 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 647 BGN
2014 137 781 BGN
2015 66 181 BGN
261 610 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 222 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 000 BGN
2014 117 114 BGN
2015 56 254 BGN
222 368 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 647 BGN
2014 20 667 BGN
2015 9 927 BGN
39 241 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз