Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.23-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ 2013 г. АСП
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.04.2013
Начална дата: 22.04.2013
Дата на приключване: 01.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Финансов план, съгласно НЗСДА
Дейности: Финансов план
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 037 252 BGN
Общ бюджет: 1 397 737 BGN
БФП: 1 397 737 BGN
Общо изплатени средства: 1 397 737 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 397 737 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 177 724 BGN
2014 220 013 BGN
2015 0 BGN
1 397 737 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 188 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 001 066 BGN
2014 187 011 BGN
2015 0 BGN
1 188 077 BGN
В т.ч. Национално финансиране 209 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 176 659 BGN
2014 33 002 BGN
2015 0 BGN
209 661 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани средства по ОП „РЧР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз