Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0015-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане на устойчива система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Тракийски университет
Бенефициент: Факултет "Техника и технологии" - Тракийски университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Повишаване на качеството и компетентността в процеса на преподаване, въвеждане на иновационни методи на обучение за интелектуалното, професионалното и личностно развитие на преподавателите
Дейности: Изпълнение на дейност "Проучване на потребностите от квалификация на преподавателите"
Изпълнение на дейност "Организиране и провеждане на обучения на преподавателите в областите: специализирани компетентности"
Изпълнение на дейност "Анкетно проучване на резултатите от реализираните обучения" 3*
Изпълнение на дейност "Разработване на критерии и система за квалификация и кариерно развитие, с възможности за диференцирано заплащане" 4*
Изпълнение на дейност "Информираност и публичност на извършваните дейности"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Кооперация "Панда"
„ДИАГАЛПРИНТ” ООД
ОФИСЛЕНД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 900 BGN
Общ бюджет: 64 603 BGN
БФП: 64 603 BGN
Общо изплатени средства: 64 603 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 380 BGN
2014 33 086 BGN
2015 16 137 BGN
64 603 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 073 BGN
2014 28 123 BGN
2015 13 717 BGN
54 913 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 691 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 307 BGN
2014 4 963 BGN
2015 2 421 BGN
9 691 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз