Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.22-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ 2013-2014
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.04.2013
Начална дата: 22.04.2013
Дата на приключване: 01.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: финансов план 01.01-31.08.2008 г.
Дейности: Финансов план
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 550 439 BGN
Общ бюджет: 6 081 924 BGN
БФП: 6 081 924 BGN
Общо изплатени средства: 6 081 924 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 081 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 405 634 BGN
2014 3 517 619 BGN
2015 158 672 BGN
6 081 924 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 169 636 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 044 789 BGN
2014 2 989 976 BGN
2015 134 871 BGN
5 169 636 BGN
В т.ч. Национално финансиране 912 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 360 845 BGN
2014 527 643 BGN
2015 23 801 BGN
912 289 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани средства по ОП „РЧР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз