Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.21-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ 2013 - 2014 г.
Бенефициент: Министерство на труда и социалната политика
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.04.2013
Начална дата: 22.04.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Финансов план, съгласно НЗСДА
Дейности: Финансов план Финансов план
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 610 869 BGN
Общ бюджет: 5 880 280 BGN
БФП: 5 880 280 BGN
Общо изплатени средства: 5 960 477 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 880 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 426 470 BGN
2014 3 603 716 BGN
2015 - 69 708 BGN
5 960 477 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 998 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 062 499 BGN
2014 3 063 158 BGN
2015 - 59 252 BGN
5 066 406 BGN
В т.ч. Национално финансиране 882 042 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 363 970 BGN
2014 540 557 BGN
2015 - 10 456 BGN
894 072 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани средства по ОП „РЧР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз