Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0017-C0001
Номер на проект: Д01-4484/19.09.2013 г.
Наименование: Система за кариерно развитие на академичния състав в ТУ - Габрово
Бенефициент: Технически университет - Габрово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Кариерно развитие на академичния състав на висшето училище, така че да отговаря на нивата на развитие на технологиите и знанията, както и на силната конкуренция от страна на множество висши училища в цял свят
Дейности: 6. Изпълнение на дейност "Реализиране на обученията"
2. Изпълнение на дейност "Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовка"
7. Изпълнение на дейност "Оценяване на проекта"
5. Изпълнение на дейност "Кандидатстване и подбор"
3. Изпълнение на дейност "Планиране и организиране на обученията"
1. Изпълнение на дейност "Разработване на система за кариерно израстване на преподавателите в ТУ - Габрово"
4. Изпълнение на дейност "Информационна кампания"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 51 595 BGN
Общ бюджет: 50 183 BGN
БФП: 50 183 BGN
Общо изплатени средства: 50 183 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 319 BGN
2014 24 163 BGN
2015 15 701 BGN
50 183 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 771 BGN
2014 20 539 BGN
2015 13 345 BGN
42 655 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 548 BGN
2014 3 624 BGN
2015 2 355 BGN
7 527 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз