Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0074-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Ново технологично оборудване за „Ти Ем Ти” ООД
Бенефициент: "ТИ ЕМ ТИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 08.05.2013
Дата на приключване: 08.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Ново технологично оборудване за „Ти Ем Ти” ООД
Дейности: Дейност 1 Тръжна процедура за избор на изпълнител
Дейност 2 Поръчка, изработване и доставка на машините
Монтаж и въвеждане в експлоатация на машините
Управление, мониторинг, отчитане, визуализация и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 315 437 BGN
Общ бюджет: 523 915 BGN
БФП: 314 349 BGN
Общо изплатени средства: 314 349 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 314 349 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 000 BGN
2014 251 349 BGN
2015 0 BGN
314 349 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 267 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 550 BGN
2014 213 647 BGN
2015 0 BGN
267 197 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 450 BGN
2014 37 702 BGN
2015 0 BGN
47 152 BGN
Финансиране от бенефициента 210 291 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Изготвена тръжна документация и успешно проведена тръжна процедура
Индикатор 7 Избран изпълнител за доставка на машините
Индикатор 8 Сключен договор с избраният изпълнител
Индикатор 9 Изработени изработени навреме и доставени в срок машини
Индикатор 10 Успешно инсталирани и въведени в експлоатация машини
Индикатор 11 Управление, мониторинг, отчитане, визуализация и одит на проекта
Индикатор 12 Верифицирани разходи по проекта
Индикатор 13 (Д) Успешно изпълнен и отчетен проект
Индикатор 14 (Д) монтирана обозначителна табела
Индикатор 15 (Д) Залепени стикери в/у машините
Индикатор 16 (Д) Публикувана информация на уеб страницата на фирмата.
Индикатор 17 (Д) нови технологии
Индикатор 18 (Д) нови продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз