Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0018-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане на устойчива система за повишаване компетенциите и кариерно израстване на академичния състав на ИУ-Варна
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 24.04.2013
Дата на приключване: 24.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на образователните услуги в ИУ - Варна чрез изграждане на система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите.
Дейности: Подготовка на дейност "Управление и администриране на проекта"
Изпълнение на дейност "Управление и администриране на проекта"
Подготовка на дейност "Публичност и информиране"
Изпълнение на дейност "Публичност и информиране"
Подготовка на дейност "Създаване и поддържане на web портал на проекта"
Изпълнение на дейност "Създаване и поддържане на web портал на проекта"
Подготовка на дейност "Организиране и провеждане на обучения за преподаватели"
Изпълнение на дейност "Организиране и провеждане на обучения за преподаватели"
Подготовка на дейност "Разработване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката за академично преподаване"
Изпълнение на дейност "Разработване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката за академично преподаване"
Подготовка на дейност "Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателя"
Изпълнение на дейност "Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателя"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Сара 55 ЕООД
"Гала Тур" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 119 422 BGN
Общ бюджет: 103 762 BGN
БФП: 103 762 BGN
Общо изплатени средства: 103 762 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 103 762 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 884 BGN
2014 67 600 BGN
2015 12 278 BGN
103 762 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 302 BGN
2014 57 460 BGN
2015 10 437 BGN
88 198 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 564 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 583 BGN
2014 10 140 BGN
2015 1 842 BGN
15 564 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% учители/ преподаватели, завършили програми за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз