Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0004-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Стримона Строй - енергийно ефективна и зелена компания
Бенефициент: '' СТРИМОНА СТРОЙ'' ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2013
Начална дата: 30.04.2013
Дата на приключване: 30.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: СТРИМОНА СТРОЙ – енергийно ефективна и зелена компания
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта и дейности по управление на проекта
Дейност 2: Процедури по поддоговаряне и сключване на договори
Дейност 3: Доставка на оборудването, инсталиране, 72-часови проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Дейност 4: Визуализация на проекта
Дейност 5: Закриване на проекта и финално отчитане
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Полимета-С" ООД
"Каммартон България" ЕООД
"АНДИ АДВ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 213 369 BGN
Общ бюджет: 426 737 BGN
БФП: 213 369 BGN
Общо изплатени средства: 213 369 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 213 369 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 213 369 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
213 369 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 181 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 181 363 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
181 363 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 005 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 005 BGN
Финансиране от бенефициента 213 369 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Създадени инвестиции
Индикатор 5 Създадени нови продукти
Индикатор 6 Откриване на ново работно място
Индикатор 7 подобряване на качеството (намалени оплаквания от клиенти)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз