Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.02-0003-C0001
Номер на проект: К08-13-5/30.04.2008
Наименование: Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 04.07.2008
Начална дата: 09.07.2008
Дата на приключване: 09.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на механизмите за междуинституционална координация на дейността на администрацията и международните финансови инструменти за синхронизиране на финансовото обезпечаване при разработването и провеждането на политики за развитие и проекти с международно финансиране.
Дейности: Подготовка на документи за техническите задания за обществени поръчки за избор на основен изпълнител, организатор на обученията и одит на проекта
Формиране на експертна група от представители на държавната администрация на централно, областно и общинско ниво за подкрепа на дейностите по изпълнение на проекта
Анализ на съществуващата система и механизмите за планиране на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политиките за развитие и проекти с международно финансиране
Разработване на стратегия и усъвършенстване на механизмите за планиране на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политиките за развитие и проекти с международно финансиране и разработване на проекти за нормативни актове във връзка с пр
Разработване на технически проект за надграждане и усъвършенстване на съществуващата Информационна система за международно сътрудничество
Надграждане и усъвършенстване на съществуващата Информационна система за международно сътрудничество, въз основа на техническия проект
Реализация на програма за обучение за прилагане на усъвършенстваните механизми за планиране на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политиките за развитие и проекти с международно финансиране
Дейности за информация и публичност
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 082 394 BGN
Общ бюджет: 1 008 785 BGN
БФП: 1 008 785 BGN
Общо изплатени средства: 1 008 785 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 008 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 93 559 BGN
2009 915 226 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 008 785 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 857 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 79 525 BGN
2009 777 942 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
857 467 BGN
В т.ч. Национално финансиране 151 318 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 034 BGN
2009 137 284 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
151 318 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Документация за техническите задания
Индикатор 2 Десет заседания на работна група
Индикатор 3 Изготвени становища по разработените в рамките на проекта продукти - анализи, стратегия, план за нейната реализация, механицми и процедури
Индикатор 4 Изготвен доклад на за международни практики за планиране, управление и мониторинг изпълнението на политиките за развитие и проекти с международно финансиране
Индикатор 5 Изготвени анализи за централната, областната и общинска администрация, прегледи и оценки в рамките на дейността
Индикатор 6 Изготвена стратегия за усъвършенстване на механизмите и план за реализацията и
Индикатор 7 Изготвен наръчник за процедурите
Индикатор 8 Изготвени проекти за изменение допълнение на съществуващи нормативни актове и/или подготовка на нови във връзка с приложението на механизмите
Индикатор 9 Технически проект
Индикатор 10 Брой посетители в порталната част на сайта
Индикатор 11 Брой добавени нови проекти
Индикатор 12 Брой актуализирани проекти
Индикатор 13 Брой добавени стратегически документи
Индикатор 14 Брой актуализирани по автоматичен път проекти и институции
Индикатор 15 Обучени 750 представители на централната, областната и общинска администрация
Индикатор 16 Изготвени 2000 брошури
Индикатор 17 2000 CD-та
Индикатор 18 2000 плакати за проекта
Индикатор 19 Проведени три пресконференции
Индикатор 20 три публични лекции
Индикатор 21 9 радиопредавания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз